Henter indhold
Indvielse af VELUX Collection udstillingsgård i Østbirk

Indvielse af VELUX Collection udstillingsgård i Østbirk

VELUX Collection – vinduesvirksomhedens samling af historiske værker – er blevet indviet på ØB-gården, som er stedet, hvor VELUX-eventyret startede. Hundsbæk & Henriksen A/S har, i samarbejde med Rosan Bosch Studio, projekteret ombygningen af den gamle gård samt de omkringliggende anlæg, som nu danner rammen om et nyt top moderne og interaktivt udstillingscenter for vinduesgiganten

Fotos: Kim Vendt/VELUX

Omdannelse og opgraderingen af den originale gamle gårdbygning, ØB-gården, hvor egenproduktionen af ovenlysvinduer startede, har bl.a. omfattet understøtning og udskiftning af dele af de eksisterende facader, etablering af nyt terrændæk og ny tagkonstruktion samt ny forbindelses- og indgangsbygning. Hovedbygningen er desuden åbnet op fra terræn til kip og der er etableret stålkonstruktion til brug for udstillingsmateriale. Foruden de originale gamle gårdbygninger, er gården udvidet med to tilbygninger, som indeholder henholdsvis reception og trapperum med elevatortårn.

Udendørs er der endvidere opført en række kunstnerisk udformede pavilloner, som er opført i form af store hvide skulpturer, inspireret af ovenlysvinduer, der symboliserer lys, luft og udsyn samt industrialisering og udvikling. Pavillonerne er kreativt arrangeret langs en oplevelsessti, udført i blå asfalt, som knytter bygningerne sammen med det omkringliggende anlæg, der også har fået ny beplantning og nye parkeringsmuligheder til både personbiler og bus.

Udstillingen, der forventes at blive åben for offentligheden, tager besøgende med på en tidsrejse gennem firmaets 75-årige historie. Forskellige afsnit af bygningen repræsenterer således forskellige tidsperioder, så man kan følge tilblivelsen og udviklingen af produkterne – lige fra stifter og bygningsingeniør Villum Kann Rasmussens første ovenlysvindue i 1942 og frem til i dag, hvor koncernen beskæftiger over 10.000 mennesker, fordelt på 40 lande, og producerer højteknologiske vinduesløsninger. Udstillingen forventes at blive et vartegn for Østbirk.

​Aktører:

Læs mere om Velux og projekt: