Henter indhold
Interview: Ny leder af brandafdelingen i Hundsbæk og Henriksen, Ersün Züfer

Interview: Ny leder af brandafdelingen i Hundsbæk og Henriksen, Ersün Züfer

5. februar 2019

Hundsbæk & Henriksen har ansat Ersün Züfer som ny brandafdelingsleder og cementerer dermed udviklingen af brandrådgivningsområdet med etableringen af en selvstændig brandrådgivningsafdeling i virksomheden. Afdelingen består nu af et team på 7 personer, heraf 5 brandingeniører, og planen er, at flere skal komme til.

Et godt match

Ersün Züfer kommer fra en ingeniørstilling hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har herigennem indgående kendskab til regler på brandrådgivningsområdet i bred forstand, herunder også den kommende certificeringsordning, der træder i kraft i januar 2020.

Med sin erfaring og kendskab til myndighederne, har Ersün et godt overblik og viden om sikkerhedsniveauet i bygninger samt, hvad man kan og ikke kan, når man arbejder med brandsikkerhed. Han er særligt stærk inden for store udviklingsopgaver og hans specialer, eksempelvis i højhuse, er med til at udvide firmaets kompetencepallette.

”Ersün er et kendt ansigt i branchen og hans profil, erfaring og personlighed supplerer det nuværende team godt og giver et rigtig godt afsæt til det, vi vil med vores brandrådgivningsafdeling fremadrettet”, udtaler adm. direktør Niels Lerbech Sørensen.

Brandrådgivning anno 2019

Brandrådgivningsbranchen anno 2019 er karakteriseret af travlhed og så er der samtidig sket meget på lovgivningssiden med nye måder at gøre ting på, som stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer, for at få opgaver, som man er vant til at håndtere i dag, fortæller Ersün, der glæder sig til at prøve kræfter med de nye udfordringer:

”Nu har jeg siddet på lovgivningssiden, så det bliver spændende at komme over på den anden side af bordet med projektering, ledelse og konkrete bygninger og se, hvilke udfordringer der kan være med det”, fortæller han.

Foruden sine erfaringer med myndighedsarbejder og sit kendskab til faldgruberne i bygningsreglementerne er nogle af Ersüns styrker hans strukturerede og systematiske tilgang til arbejdet samt at inddrage de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter i processen – og med et stort netværk i branchen, er det naturligt for ham at samarbejde bredt og skabe holdånd i projekterne.

I styrelsen fylder interessehåndtering og samspillet mellem det offentlige private meget og derfra er jeg opdraget til at finde løsninger og kompromiser. Jeg vægter godt samarbejde mellem alle parter”, forklarer han.

Et stærkt team med plads til flere

Gennem mange år har Ersün haft et godt samarbejde med Hundsbæk & Henriksens leder af brandgruppen, Per Christiansen, som også har været medvirkende årsag til valget af jobskifte:

Hundsbæk & Henriksen har et godt omdømme inden for brand og er vant til at løse komplekse opgaver. Firmaet er ikke så stort som de største i branchen, men de er kendte for høj kvalitet. Der er en rygrad og et vist fagligt niveau i det team, der sidder i Hundsbæk & Henriksen i dag. Per og jeg har brugt hinanden som sparringspartnere gennem flere år og resten af teamet kender jeg af navn for deres høje faglighed. Dem glæder jeg mig til at arbejde sammen med og lære at kende som kollegaer”.

Ersün fortæller endvidere, at han i sin nye stilling som afdelingsleder ser frem til at fortsætte det gode arbejde, som Hundsbæk & Henriksen allerede står for, og til at bygge videre på det og være med til at udvikle og præge afdelingen i en positiv retning og gøre Hundsbæk & Henriksen endnu mere attraktive. En af de første opgaver bliver at få flere kollegaer til og Ersün håber på, at hans tilgang til ledelse kan være medvirkende til at flere har lyst til at søge til Hundsbæk & Henriksen:

Som leder vil jeg lægge vægt på at stole på medarbejderne og uddelegere arbejdet, så alle får erfaringen. Det er vigtigt at folk føler sig hørt og inddraget, for vi udvikler i fællesskab”, slutter han.

Vi er altid på udkig efter nye dygtige kollegaer. Læs mere om dine karrieremuligheder eller kontakt Ersün Züfer for at høre om mulighederne for at blive certificeret brandrådgiver hos Hundsbæk og Henriksen.

Læs mere om Hundsbæk og Henriksens brandrådgivning

Gå til referenceoversigten for brandrådgivningsopgaver

Ersün Züfer
Ersün Züfer
Afdelingsleder for brandrådgivning