Henter indhold
Finlandsparken i Vejle

Illustration: Pluskontoret Arkitekter A/S

AAB Finlandsparken, Vejle

– Bedre forbindelser mellem bebyggelserne i boligområdet

Landbyggefondens formål med støtten fra Infrastrukturpuljen er at skabe bedre forbindelser mellem bebyggelserne i boligområdet.

Der er således givet støtte til at færdiggøre moderniseringen af infrastrukturen i området med fokus på områdeforskønnelse, stier, belægninger og belysning.

Projektet opsummeret kort:

 • Indkørsler, p-pladser og køreveje for køretøjer  er forbedret.
 • Belysning i området er bearbejdet
 • P-pladser er blevet udsmykket med forskellige symboler malet på asfalten
 • Der er etableret arealer til rulleskøjter skaterbane og skaterplads, boldspil mm.
 • Området er åbnet op med visuelle forbindelser bl.a. vha. transparent facadebeklædning af garager for at forbedre trygheden.
 • Der er etableret en primær tværforbindelse for fodgængere i bebyggelsen, som også har gode forbindelser til nabobebyggelser
 • Adgange til beboerhuse er tydeliggjorte
 • Der er etableret en plads på vestsiden af bebyggelsen med sammenhæng til en idrætsplads
 • Et område i parken udlægges med højbede, som beboerne kan leje.

 

Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør

Fakta

 • Bygherre: AAB Vejle
 • Adresse: Finlandsvej, 7100 Vejle
 • Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn, 1 års gennemgang samt udførelse af som udført tegninger.
 • Entreprisesum: 28 mio. kr.
 • Omfang: 50.000 m²
 • Udførelsesperiode: 2016 – 2018