Henter indhold
Loget-Vejle

AAB Løget, Vejle – områdeforskønnelse

Moderniseringen af infrastrukturen i området med fokus på områdeforskønnelse, stier, belægninger,
skiltning og belysning. Projektet er støttet af landsbyggefondens infrastrukturpulje.

 • Bilveje ind i bebyggelsen ændres til veje med loops og sving for at holde hastigheden nede.
 • Den primære nord-syd sti forbindes til Vejle centrum.
 • Stiforbindelse til Mølholm Ådal og Vejle centrum forbedres.
 • Skiltning opgraderes
 • Pladser forbedres og nye etableres.
 • Desuden anlægges en sti gennem hele bebyggelsen.
 • Tryghed og genkendelighed forbedres via mere ensretning af belysning, belægninger og gadeinventar.

Fakta

 • Bygherre: AAB Vejle
 • Adresse: Løget Høj, 7100 Vejle
 • Periode: 2016-2018
 • Omfang: 420.000 m2
 • Anlægssum: 64 mio. kr.
 • Arkitekt og totalrådgiver: Pluskontoret Arkitekter
 • Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen
 • Rådgivningstype: Totalrådgivning
 • Entrepriseform:
 • Ydelse: Udarbejdelse af projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn, 1-års gennemgang, trafikrevision samt udarbejdelse af som udført tegninger.