Henter indhold
Rækker Mølle Skole

Ambitiøs energirenovering af Rækker Mølle Skole, Ringkøbing

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har projekteret ud- og indvendig modernisering af Rækker Mølle Skole ved Skjern. Modernisering er foretaget med særligt fokus på energioptimering af bygningen, så den favner nye standarder for en moderne undervisningsinstitution.

Rækker Mølle Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune er en landsby-folkeskole med plads til 160 elever fra 0. -6. klasse. Efter endt renovering fremstår skolen som en tidssvarende skole, tilpasset de krav, undervisning i en moderne folkeskole stiller. De nye omgivelser skaber perfekte rammer til en skoledag, hvor der både skal være plads til fordybelse og bevægelse.

Nedrivning
Om disponering af lokaler, herunder nedrivning af vægge og genetablering af nye.

Energibesparende tiltag og vedvarende energi
Energiopgaven bestod i en ambitiøs optimering af den eksisterende bygning, herunder:

 • Genopretning af klimaskærm herunder ud- skiftning af alle vinduer, så skolen fremstår med store lyse lokaler
 • Udskiftning af tagbeklædning på 2 af skolens bygninger: Gamle eternitplader blev erstattet af tagpap med liste-dækning, på krydsfinérplader.
 • Implementering af vedvarende energi i form af solcelleanlæg: På to egnede tagflader blev der monteret solcelleanlæg på i alt 240 m², svarende til et solcelleanlæg på 35.000kWh/år.
  Solcelleanlægget er dimensioneret ud fra dækning af skolens forventede eludgift pr. år.
 • Ny energibesparende varmekilde (fra gaskedler til fjernvarmeanlæg. De eksisterende gaskedler anvendes som backup).
 • Komplet ny el- og datainstallation, herunder:
 • Elektroniske regulatorer (ECL), som anvendes til styring af bl.a. opvarmningen.
 • Etablering af nyt ventilationsanlæg i dele af den eksisterende skole.
 • Mere energivenlig belysning med nyt belysningsanlæg i alle lokaler på skolen, som har dagslysstyring i rum med dagslysindfald.
 • Manuel tænding af lyset, således det kun tændes efter behov og automatisk sluk via bevægelsesdetektorer.

 

Fakta

 • Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Adresse: Tylvadvej 1, 6900 Skjern
 • Entrepriseform: Fagentreprise
 • Arkitekt: Skala Arkitekter A/S
 • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, tilstandsvurdering, energieffektivisering af klimaskærm, gennemførelse af energiscreeninger, energieffektivisering af installationer samt anlæg, solcelleanlæg, udbud i offentlig licitation i fagentrepriser samt byggeledelse, opfølgning, aflevering samt 1 års gennemgang
 • Anlægssum: 20 mio. kr.
 • Omfang: 3.800 m²
 • Udførelsesperiode: 2012 – 2014