Henter indhold
Vandhalla_1
vandhalla_2

Vandhalla, anmelderrost vandkulturhus

– Nyt vandkulturhus til fysisk handicappede – Svømmebad, træningsbassin, idrætshal og motionscenter, dampbad og sauna

Huset er opbygget omkring primære funktioner med vandaktiviteter for handicappede i form af et 25 m bassin og et cirkulært varmtvandsbassin.

Bassinvandet i 25 m bassinet er 28 grader varmt og er opbygget med traditionelle 25 m baner til træning og konkurrencer. Det er etableret en handicapvenlig rampe med gelænder og skridsikre klinker for kørestolsbrugere og gangbesværende.

Bassinvandet i det cirkulære varmtvandsbassin er 32 grader varmt og er bygget med højderegulerbar bund fra 0-140 cm og med tilhørende handicaprampe.

I forbindelse med bassinerne er der udført en handicapvenlig vandrutsjebane med glidemåtter. I top og bund af vandrutsjebanen findes traverskraner til løft af handicappede. Adgangen til vandrutsjebanen sker via elevator.

Bassinkonstruktioner, der modstår vandmiljøet

Bassinerne er udført med membraner til at beskytte betonkonstruktioner mod det aggressive vandmiljø. Bassinkonstruktionerne er forberedt for katodisk beskyttelse.

Anlægget er forberedt for indtag af havvand både som energikilde og til anvendelse i bassinerne.

De moderne vandbehandlingsanlæg sikrer rent og klart vand til brugerne af bassinerne. Anlæggene er opbygget omkring tromlefiltre med minimale driftsudgifter. Hvert bassin har egne udligningsbeholdere. Afløb fra overløbsrender er udført som endeudløb for at minimere støj.

På lofter og vægge i bassinrummene er der monteret akustiskregulerende beklædninger, og i bassinerne er der monteret såvel lys- som lydanlæg.

Der er etableret briksystem til omklædningskabiner, svømmehaller, elevator mm. Omklædnings-kabinerne er indrettet med kran og plads til handicaphjælpere.

De store rumvolumener og den specielle tagform bød på udfordringer i forhold til den konstruktive løsning, som indeholder traditionelt murværk og optimerede stålkonstruktioner. Stålkonstruktionerne er i væsentlig grad udført uden brandisolering baseret på en brandteknisk dimensionering.

Installationer og energi

Bygningen er opført som lavenergibyggeri og med minimale driftsomkostninger. Varmeforsyningen sker med et nyudviklet VIV-system (varmeforsyning med integrerede varmepumper). Energikilderne er solvarme, luft/vand, væske/vand, genbrug på gråt spildevand samt fjernvarme.

De eltekniske anlæg er projekteret med henblik på tilgængelighed i forhold til brug og vedligehold samt med opmærksomheden rettet mod brugen af energirigtige løsninger. Bl.a. er der anvendt lysarmaturer med høj virkningsgrad og lavt energiforbrug samt med styring, så anlægget kun er i drift i det omfang, at lokalerne er i brug og i forhold til det tilstedeværende dagslys. På grund af bygningens udformning og anvendelse blev der i projektet indarbejdet brandtekniske installationer, herunder bl.a. ABV (automatisk brandventilation).

Ventilation er integreret i konstruktionen med indblæsning på alle kolde flader som fx. vinduesarealerne. Der blev monteret pumpe til rengøring af promenadedæk med svømmebadsvand.

Styringen prioriteres efter de mest økonomiske energikilder og varmepumpeanlæggene kan styres efter optimal COP-værdi. Fjernvarme anvendes alene som supplement, når de øvrige energikilder ikke kan opfylde behovet.

Projektet er opført i Energiklasse 2010.

Fakta

  • Bygherre: Egmont Højskolen
  • Adresse: Villavej 25, Hou, 8300 Odder
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af alle ingeniørdiscipliner samt svømmebadeteknik, brandteknik dimensionering, fagtilsyn og byggeledelse.
  • Entreprisesum: 87 mio. kr.
  • Omfang: 5.300 m² – Stueetage: 3.300 m², kælder: 1.522 m² og teknikrum: 480 m²
  • Udførelsesperiode: 2012 – 2013