Henter indhold
230719_Blov2_Bøgelunden_1920x600

Illustrationer af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

230719_Blov2_Bøgelunden_Gård_1920x600

Illustrationer af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Børnehuset Bøgelunden, opførelse af daginstitution

– Utraditionelt byggeri skal skabe ro og tryghed

I Blovstrød er der blevet bygget en ny daginstitution med plads til 150 børn fra 1-6 år. Bøgelunden kombinerer den nyeste viden inden for pædagogik med medarbejdernes ønsker til en nye daginstitution. Husets to etager placerer børnene i fire store hjemmegrupper samt en mindre enhed med særlige rumligheder.

Frem for store fællesarealer har hver gruppe sin egen stue. Det giver pædagogerne et større overblik, og omgivelserne bliver mere overskuelige for børnene, særligt de helt små. De fire + en hjemmestuer tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter i nære, trygge rammer og skaber en større identitet og et tilhørsforhold for børnene.

Daginstitutionen fordrer børnenes leg og læring gennem en fleksibel bygning. Derfor har det været vigtig for Bøgelunden, at nogle af de indvendige vægge kan nedtages eller flyttes alt aktiviteter eller efter mængden af børn. Terrænet udenfor er omdannet til en grøn legerampe, der giver adgang til udeområdet fra både stuen og første sal.

Grøn børne- og læringsby

Bygningen udføres i materialer med grøn profil og omfatter fællesarealer, skure, cykelparkering mv. Derudover etableres personalefaciliteter og et produktionskøkken med kapacitet til 200 personer.

Institutionen opføres som en del af Blovstrøds Børne- og Læringsby og kommer til at efterleve Allerøds pædagogiske principper, som blandt andet handler om at skabe trygge rammer for børnene med mulighed for leg, fordybelse og forskellige udfoldelsesmuligheder og mindre støj og bedre overblik for pædagogerne.

Bøgelunden er en af to daginstitutioner, der har tilknytning til Blovstrød Skole.

Fakta

  • Bygherre: Allerød Kommune, Søren Gundorf
  • Adresse: Byagervej 4, 3450 Allerød
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af el, konstruktioner, vvs, cts og brandstrategi
  • Entreprisesum: 34 mio. kr.
  • Omfang: 1.500 m²
  • Udførelsesperiode: 2019 – 2020