Henter indhold
Børnenes Univers Grindsted Vest komprimeret

Foto: Pluskontoret Arkitekter A/S

Børnenes Univers Grindsted

Foto: Pluskontoret Arkitekter A/S

Børnenes Univers Grindsted

– Etape 2, fokus på kreativitet og energivenlige løsninger

Tilbygning og optimering af daginstitution. Fire institutioner samles under samme tag, og ved om- og tilbygning etableres der en ny daginstitution med børnehave, vuggestue og en afdeling for børn med særlige behov.

Med respekt for personalets og børnenes behov er institutionen gentænkt – eksisterende rum har fået ny funktion og logistikforhold ændres. Institutionen skal fremstå med god transparens ifht. inde-ude.

Der bliver arbejdet med akustiske forhold, multifunktionelt inventar samt belysning for at skabe rum i rum.

Udearealer skal i etape 2 ikke udvides, men tilpasses den nye institution. Der etableres ligeledes p-plads og særskilt miljøstation.

Links:

Billund Kommune, Børnenes Univers Grindsted Vest

Pluskontoret Arkitekter A/S, Børnenes Univers Grindsted Vest

Jan Knudsen
Jan Knudsen
Afdelingsleder i Billund

Fakta

  • Bygherre: Billund Kommune, Børne- & Ungeforvaltningen
  • Adresse: Langelandsvej 70, Grindsted
  • Entrepriseform: Totalrådgivning
  • Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/S
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, projektering af bærende konstruktioner, VVS, ventilation og el-installationer, byggeledelse og fagtilsyn under udførelse, afleveringsforretning og arbejdsmiljøkoordinering (B).
  • Anlægssum: 15 mio. kr.
  • Omfang: 639 m²
  • Udførelsesperiode:  2019 – 2021