Henter indhold
Havneøen Vejle boliger kompr.
Havneøen Vejle p-kælder kompr.
Havneøen Vejle boliger beplantning
Havneøen Vejle boliger fra vandsiden

Eksklusive boliger på Havneøen i Vejle

Hundsbæk og Henriksen A/S har projekteret etablering af 9 punkthuse med parkeringskælder og fællesarealer, herunder projektering af fundamenter, konstruktioner, brand, VVS, ventilation og el, på den nyetablerede Havneø i Vejle. Derudover står vi også for byggeledelsen og fagtilsyn.

De 9 punkthuse udføres over flere etaper og bliver unikke og varierer i højden op til 12 etager + parterre, med i alt 117 lejligheder, fordelt på 23.500 m2.

Punkthusene er bl.a. projekteret med brandmandselevatorer, overtryksventilerede trapperum og parkeringskælder med havvandssprinkling og CO2-ventilation, for at sikre et sundt og sikkert indeklima.

Etablering af selve Havneøen

Forud for projekteringen har vi deltaget i udviklingsprojektet for hele arealet, der i dag udgør Havneøen. I den forbindelse var Hundsbæk og Henriksen bygherrerepræsentant, bygherrerådgiver og projektudvikler forbindelse med køb og etablering af Havneøen og håndterede desuden budgetlægning og tidsstyring frem til totalentreprisen og fik efterfølgende overdraget ingeniørrådgivningen.

I forbindelse med etablering af selve øen har vi endvidere projekteret pæle, spuns og anlæg. Den nye Havneø er etableret med spuns hele vejen rundt, og hele den nye bebyggelse står på betonpæle.

Etape 1

Etape 1 i forbindelse med opførelse af boligerne består af 4 af bebyggelsens 9 planlagte punkthuse. Det samlede bruttoetageareal for denne etape udgør 10.856 m² boliger inkl. fællesarealer, samt opførelse af 6.584 m² kælder, indeholdende bl.a. parkering, depoter, affaldsrum og teknik.

P-kælder

Kælderen indeholder sprinklerrum, brandcentral, hovedteknikrum og affaldsrum, udover parkeringsarealer til biler og cykler. Parkeringskælderen er CO2-ventileret, er udført vandtæt og med gulvkote 2,1 meter over daglig vande i fjorden. Parkeringsarealerne er sprinklet, og der er udført et 100 kubikmeter stort sprinklerreservoir under kældergulv i P-kælderen.

Etape 2

Etape 2 omfatter opførelsen af 2 punkthuse, som tilsammen omfatter 48 nye boliger fordelt på i alt 4.515 m². Lejlighederne i de to punkthuse er dermed mindre end lejlighederne i de første fire punkthuse. Det ene punkthus bliver i 7 etager og rummer 2.835 m², mens den anden bliver i 4 etager og rummer 1.680 m².

Begge punkthuse får udeliggende altaner i modsætning til de fire punkhuse fra etape 1, som har integrerede altaner. De to punkthuse i etape 2 får, som de øvrige punkthuse, ligeledes et varieret facadeudtryk, hvor den røde tråd igennem byggeriet bliver tegl for en sammenhængende effekt mellem alle bygningerne.

 

 

 

 

Fakta

  • Bygherre: Havneøen P/S (KIRK KAPITAL A/S og AP Pension)
  • Adresse: Havneøen, 7100 Vejle
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Arkitekt: Arkitema Architects
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af konstruktioner, VVSventilation, el, byggeledelse og fagtilsyn.
  • Omfang: 23.500 m2 bolig + dertilhørende landskab
  • Udførelsesperiode: 2015-2020