Henter indhold
Børnehuset Kingo i Hjørring
Børnehuset Kingo i Hjørring plantegning

Børnehuset Kingo-Spiren i Hjørring

– To daginstitutioner blev til ét børnehus

Børnehaven Kingo og Fritidsgården Spiren boede i to separate bygninger, beliggende på to matrikler grænsende op til hinanden. De to daginstitutioner er nu ved hjælp af en mellembygning blevet lagt sammen til ét børnehus.

Den nye daginstitution huser 150 børn

Den nye institution fungerer som en samlet bygning med faciliteter til børnehave for 120 børn, vuggestue til 30 børn, legestue til dagpleje og lokaler til gæstedagpleje. Det nye Børnehus Kingo-Spiren har fire koncentrationer af sektionsrum og derfor fire separate indgange. Dermed er der skabt en ramme om et lille fællesskab i det store.

Fra fællesrum til fælles strøg

Den nye mellembygning rummer et stort fælles strøg, sektionsrum med tilhørende birum, værksted, garderobe samt mindre nicher og kroge. Den er opført som energieffektivt passivhus og tager sit udgangspunkt i det eksisterende køkken og fællesrum i Kingo. Der er endvidere skabt et aktivt og rummeligt forløb med ramper ned til Spirens eksisterende fællesrum, som kobler bygningerne sammen. Det eksisterende multirum er minimeret, men funktionen er fastholdt.

I Spiren er der skabt rum for vuggestue, legestue og gæstedagpleje samt værksted om minimotorikrum, og der er tilbygget vindfang samt krybberum på bygningens østside, mens personalerum m.m. findes på førstesalen.

Fakta

  • Bygherre: Hjørring Kommune
  • Adresse: Kingosvej 10, 9800 Hjørring
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektering af alle ingeniørdiscipliner inkl. asbestrenovering, akustik, projektopfølgning, rådgivning i forbindelse med udførelse, inventar og udstyr, planlægning samt byggeledelse, fagtilsyn og 1 årsgennemgang
  • Entreprisesum: 16,5 mio. kr.
  • Omfang: Nybygning 600 m², ombygning 868 m²
  • Udførelsesperiode: Marts 2012 – November 2014