Henter indhold
Horsens Brand og Redning til hjemmeside kompr

Brandstation & kommunalt driftscenter Horsens

Ny brandstation i tidl. forbrændingsbygning

Hundsbæk & Henriksen A/S har i totalrådgivning projekteret ombygning og udvidelse af den gamle forbrændingsbygning til lokaler for Horsens Brand og Redning, som nu danner ramme om Horsens Brandvæsens brandstation.

Brandstationen udgør også værksted og garage for samtlige af Horsens Kommunes driftskøretøjer, inkl. respons. Her serviceres altså både brandbiler, ambulancer, hjemmeplejen, driftsgården m.v.

Den tidligere forbrændingsbygning er ombygget og tilbygget omfattende blandt andet:

 • indretning af autoværksted, garageanlæg for responskøretøjer med vaskerum m.v.
 • opgradering af eksisterende bygning indeholdende vagtstue, kontorer, omklædning, fitness m.v.
 • tilbygning med depot, kontorrum og hvilerum m.v.
 • kommende ny 400 m2 tilbygning til garageværksted for lastbiler

Hovedbygning med vagtstue, værksted og vaskehal

Indretning af køkken/kantine samt ny vagtstue. Nyt teknikrum udføres omkring eksisterende el-tavle.

Indretning af værksted, vendt mod vaskehal, med rum for slanger + værksted for radio samt påfyldning af iltflasker. Der er desuden etableret overtryksventil i eksisterende dør (trykflasker).

Opgradering af alle indvendige overflader og facader, herunder forbedring af eksisterende faciliteter for fitness, stue, kontorrum, omklædning m.v.

Neddeler/ gl. forbrændingsbygning omdannet til autoværksted

Indretning af autoværksted omfattende: Indvendig efterisolering på alle vægge med gips/fibergips + nyt akustikloft (troldtekt). Nye porte + vinduer.

Kælderen betragtes som +5 grader rum. Dagslys er etableret via vinduer svarende til min. 10% af gulvareal.

Tekniske installationer:

 • Etablering af udsugning i værksteder
 • Bygning opvarmes via kalorifere varmeblæsere
 • Afløb tilsluttes eksisterende olieudskiller.

 Bygning 5 – garage

Indretning af garage: vaskerum og tøjrum ved de første 2 porte. Porte er udskiftet og let facade i træ etableret. Afløb tilsluttet eksisterende.

 Midlertidige pavilloner for natophold

For drift af Brand & Redning kræves mulighed for nattevagt, herunder soverum. Derfor  er der etableret hvilkerum på bagsiden af bygning 5 – garagebygningen.

Bygherren ønskede at etablere disse som midlertidige pavilloner med el-varme. Pavillonerne er opstillet på ”punktfundamenter” med ventilerede plader mod terræn. Denne ventilering (luft under pavillon) sikrer soverum mod evt. afgasning fra terræn da byggeflet er områderegisteret. Pavilloner har min. U-værdi.

Ny 400 m2 tilbygning til garage undervejs

Etablering af ny tilbygning, som udvider eksisterende garageanlæg med mere autoværkstedsplads for servicering af kommunale køretøjer, herunder særligt lastbiler.

Uffe Vraa
Uffe Vraa
Afdelingsleder i Horsens

Fakta

 • Bygherre: Horsens Kommune/Horsens Brand og Redning
 • Adresse:  Endelavevej, Horsens
 • Entrepriseform: Fagentreprise
 • Rådgivningsydelse: Totalrådgivning herunder projektering, udbud, licitation, byggeledelse, tilsyn og opfølgning, aflevering 1-års og 5-års gennemgang.
 • Anlægssum: 5,5 mio. kr.
 • Omfang: 3.000 m2 ombygning, 400 m2 nybygning
 • Udførelsesperiode: 2013 – 2019