Henter indhold
Credin Beskr

Credin, Juelsminde

Udvidelse af eksisterende halbygninger med lagerhal og produktion på 1.000 m2.

Bygningens udvendige mål er 29 x 35 meter og med en frihøjde på 9 meter. Udvendigt er bygningen opført i samme stil som eksisterende byggeri. Ramper med porte og sluser er udført på sammen måde som eksisterende, alle porte er udført med vinduer. Eksisterende port mod det fri blev bibeholdt og anvendt som adgangsvej mellem ny og gammel bygning. Der er totalt 5 vinduer i bygningen, udformet så der ikke er nogen indvendig vindueskarm.

Der blev etableret ”indfang” på 5×5 meter, med en højde 4 meter.

Bygningen er delt i to områder adskilt af en væg. I lagerdelen er der placeret reoler, i produktionsdelen er nyt produktionsudstyr placeret.

Fakta

  • Bygherre: Palsgaard A/S
  • Adresse: Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprenør: Frandsen Entreprenør A/S
  • Rådgivningsydelse: Udarbejder projektmateriale for opførelse af bygningen samt tilhørende  udvendige anlæg og ledninger i hovedentreprise. Tilsyn, opfølgning og aflevering.
  • Anlægssum: 16 mio. kr.
  • Omfang: 1.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2011 – 2012