Henter indhold

Daginstitutionen Borggården, Børkop

– Til- og ombygning af eksisterende daginstitution i Børkop

Daginstitutionen blev ombygget og fik en tilbygning på 236 m², en tilbygning til krybberummet på 45 m²  samt en renovering af klimaskærmen.

Tilbygningen blev funderet på middelslap plastikler. Funderingsdybden blev øget til minimum 120 cm og sikret med en plastmembran.

Tekniske specifikationer

Forprojekt for myndighedsbehandling består af:

 • Afløbsplan
 • Projektgrundlag A1 og projekteringsrapport B1

For udbud i hovedentreprise:

 • Tegningsmateriale, beskrivelser og tilbudslister for bærende konstruktioner
 • Jord-, kloak– og regnvandsarbejde i terræn
 • Bærende konstruktioner i beton, stål, murværk og tagkonstruktion inklusive statiske beregninger for myndigheder.

Fakta

 • Bygherre: Vejle Kommune
 • Adresse: Borggårdsvej 2, 7080 Børkop
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning, underrådgiver
 • Rådgivningsydelse: Projektering af relevante ingeniørydelser samt fagtilsyn
 • Entreprisesum: 5 mio. kr.
 • Omfang: Ombygning 570 m², tilbygning 281 m²
 • Udførelsesperiode: Juni 2016 –  Januar 2017