Henter indhold
Spurvelunden legeplads
Spurvelunden facade og toilet
Spurvelunden Legehus og Entre

Daginstitutionen Spurvelunden i Odense

– Nyt integreret børnehus med udearealer ved Spurvelundskolen

Børnehuset i Odense der er opført i én etage, efterlever kravene i BR15 med fokus på at skabe fleksible og transparente fællesarealer, der via mobile rumdelere kan organiseres på mange forskellige måder og kan rumme alt fra små nicher til den helt store samling. Alle basisrum kan tilpasses forskellige brugergrupper fra vuggestue- til SFO-børn.

Minimering af energiforbruget – en prioritet

For minimering af elforbrug til belysning er der i alle rumkategorier anvendt armaturer med høj virkningsgrad og i rum med dagslysindfald styres lyset i forhold til dette. Derudover styres lyset generelt af bevægelsesfølere, som minimerer brændetiden. Der er valgt centrale løsninger.

Øvrigt energisparende design:

 • Energimæssigt klimaskærmdesign – balance mellem passivt varmebidrag, varmetab og dagslysindfald.
 • Højisolerende bygningsdele og vinduespartier medfører sænkning af energibehov i fyringsperioden.
 • Effektiv solafskærmning på berørte facader, som sikrer mod overophedning, samtidig med at dagslyset optimeres.
 • Energioptimeret mekanisk ventilation, kombineret med naturlig ventilation – lavt elforbrug og høj varmegenvinding.

Fakta

 • Bygherre: Odense Kommune
 • Adresse: Spurvelundsvej 18, 5270 Odense
 • Arkitekt: RUM A/S arkitektfirma
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: udarbejdelse af helhedsplan, projektering af alle ingeniørdiscipliner samt udarbejdelse af udbudsmateriale, forestået byggeledelse, energieffektivisering af bygninger,  gennemførelse af energiscreeninger, energieffektivisering af klimaskærm, energieffektivisering af installationer samt anlæg
 • Entreprisesum: 20 mio. kr.
 • Omfang: 1.500 m²
 • Udførelsesperiode: 2012 – 2013