Henter indhold
Desktop photo hjemmeside-1 Elev

Foto: STB BYG A/S

Desktop photo hjemmeside-2 Elev

Foto: STB BYG A/S

Desktop photo hjemmeside-3 Elev

Foto: STB BYG A/S

Engelstoft – 36 almene plejeboliger med aktivitetsområder i Elev, Lystrup

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har projekteret etableringen af et specialiseret botilbud til voksne borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne fysisk og psykisk, som har behov for pleje og omsorg – og også et aktivt liv med socialt fællesskab med andre. Bofællesskabet er beliggende i Elev, Aarhus.

Landsby med lavenergi
Botilbuddet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger, som en lille landsby i lavenergi-klasse 2015 med i alt 36 boliger fordelt på 4 mindre boligenheder, i form af dobbelthuse med egen indgang og have på grunden. Enkelte boliger har direkte forbindelse til fællesområder.

Plads til aktivitet, nærvær og inklusion af andre
Byggeprogrammet omhandlede ligeledes funktions- og ydelseskrav for etablering af aktivitets- og fælleshus.

Området indeholder således også bebyggelse med serviceareal og fælleshus til aktiviteter og inklusionsformål, hvoraf en tredjedel er opført som fælleslokale.

Beboerne bruger fællesarealerne til fritidsaktiviteter sammen med frivillige, besøgende og andre borgere i lokalområdet. Inklusionsarealerne er et centralt element i støtten til beboerne, som indfrier målene om et aktivt og meningsfyldt liv for den enkelte. I hver boliggruppe, består fællesfaciliteterne af en fælles kaffestue, tv- og spisestue og åbent anretterkøkken. For beboerne i bogruppe 4 er der desuden specialindrettet aktivitetstilbud i fællesarealerne.

Personalefaciliteterne er opført med møde-, hvileplads og toilet. Den centrale placering gør det nemmere for personalet at fordele sig, være konstant nærværende og have overblik.

Pleje i hjemlige omgivelser
Husene er alle udformet med et hjemligt præg, både ude og inde. De er opført med asymmetriske saddeltage og karakteristiske forskydninger i gavlene, som giver området et særligt kendetegn.

Forskydningerne er desuden med til at nedtone institutionspræget og skabe et personligt hjem i bofællesskabet.
Hvert hus med beboergruppe er opført og indrettet med særlige hensyn til beboernes individuelle behov og udenomsarealerne byder på sanselige oplevelser, hyggekroge og udsigt over lavningen:

Bogruppe 1:
Hus 1: 8 boliger, for personer med udviklings-hæmning i mindre grad. Denne bogruppe har egen indgang og have.

Bogruppe 2:
Hus 2 og 3: 16 boliger (8 i hver), for personer, med udviklingshæmning i lettere grad.  

Bogruppe 3
Hus 4: 6 boliger med døgndækning, for personer med udviklingshæmning i lettere og svær grad, som er kombineret med udfordrende adfærd. Disse har behov for skærmning, individuelt eller i mindre grupper.

Bogruppe 4:
Hus 5: 6 boliger med døgndækning, for personer med multihandicap og betydelige funktions-nedsættelser, som har behov for at blive skærmet. Boligerne her er større og har stort badeværelse.

 

Fakta

  • Bygherre: Aarhus Kommune
  • Adresse: Engelstoft, 8520 Lystrup
  • Entreprenør: STB BYG A/S
  • Arkitekt: KPF Arkitekter A/S
  • Landskabsarkitekt: Terra Nova Landskabsarkitekter
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Planlægning, projektering af anlæg, bærende konstruktioner, VVS og el samt funktionsbeskrivelse for ventilation og CTS samt fagtilsyn, opfølgning og aflevering.
  • Anlægssum: 38,5 mio. kr.
  • Omfang: 3.500 m²
  • Udførelsesperiode: 2014 – 2016