Henter indhold
Gangareal_02

Englystskolen, Børkop

Om- og tilbygning etape 4 Musik og etape 5 Science

Etape 4 Musik omhandler om- og tilbygning ved eksisterende musiklokaler. 

 • Tilbygning består af et selvstændigt musik-lokale med depot og adgang 105 m2, der er opført i forlængelse af eksisterende musik-lokaler.
 • Ombygning består i tilføjelse af ny udgang fra eksisterende musiklokale og i ændring af eksisterende gavlfacade til indvendig skillevæg.
 • Renovering af fri facade på eksisterende musiklokale og trappeskakt facaderenoveres.

Renovering af eksisterende facader:

 • Renovering af frie facader ved ombyggede lokaler mod øst og syd.
 • Mod syd er eksisterende lette facade-kassetter erstattet med ny isoleret skalmur på egen ny sokkel.
 • Mod øst, ud for Natur & Teknik, er lette facadepartier efterisoleret og døre & vinduer udskiftet.

Etape 5 Science omhandler om- og tilbygning ved eksisterende sciencelokaler. 

 • Ombygningen til Science omhandler i stueplan 280 m2. undervisningslokaler for Fysik & Kemi og Natur og Teknik
 • I kælder 250 m2 under ovenstående rum er ombygget til undervisning med et værksted og depoter. Ud for værksted er etableret ny fri facade med en huggegård.
 • Tilbygning omhandler et nyt auditorium for indtil 80 personer. Auditoriet på 70 m2 går gennem kælder og stueniveau og er placeret ved enden af værksted i kælder og Fysik & Kemi i stueetage. Under skråt niveau for tilhørerpladser er etableret et depot.

 

 

Fakta

 • Bygherre: Vejle Kommune
 • Adresse: Skolebakken 1, 7080 Børkop
 • Arkitekt: Skala Arkitekter
 • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af udbudsmateriale, projektering af bærende konstruktioner, ventilation, varme og El-installationer, projektering ifb. med facaderenovering, tilsyn, mangelopfølgning og afleveringsforretning samt 1 års gennemgang.
 • Anlægssum: 9 mio. kr.
 • Omfang: 245 m², ombygning 530 m2 + renovering af facader
 • Udførelsesperiode: 2018 – 2019