Henter indhold
Fredericia Gymnasium

Fredericia Gymnasium Multihal – Naturfagslokaler – Fløj C

Multihal:
Renovering af eksisterende idrætshal samt tilbygning af ny multihal i 2 etager. Multihallen har et bruttoareal i stueetagen på 344 m2 og er udlagt til multisal, sminkerum, toiletter og depotrum. Derudover er der en indskudt etage for teknik.

Første salen har et bruttoareal på 344 m2 og er udlagt til fitnesslokale, klasseværelse samt depot og rengøringsrum.

Naturfagslokaler:
Renovering og udbygning af naturfagslokaler, indeholdende 3 laboratorier (natur, fysik og kemi) med tilhørende undervisningslokaler og fælles-område, fordelt på 450 m2 tilbygning og 1.260 m2 renovering.

Fløj B – Ombygning og ny servicebygning:
Renovering af eksisterende fløj, hvor der blev ændret på rumopdelingen som igen medfører ændringer i brand og lydforhold samt ændringer i de tekniske installationer. I fællesarealet blev et eksisterende ovenlys udskiftet til et nyt og større med langt større lysgennemstrømning og mulighed for udluftning. Endvidere var en støttemur begyndt at hælde på grund af jordtryk og tung trafik langs denne. Støttemuren blev rettet op og stabiliseret.

Parallelt med denne ombygning blev et eksisterende skur for servicemedarbejdernes udstyr og skolens pap-presser nedrevet og der blev opført en ny moderne bygning med opvarmet værksted, hvor de kan udføre og vedligeholde skolens udstyr.

Fløj C – ombygning/tilbygning
Ombygningen omfatter nedlæggelse af 2 stk. undervisningslokale ved kantinen i stueetagen, samt ligeledes nedlæggelse af 2 stk. undervisningslokale i kælderen under kantineområdet.

Tilbygningen omfatter ny bygning i 2 etager til indretning af nye undervisningslokaler i alt 1.000 etagemeter, inkl. sammenbygning med eksisterende bygning.

Fløj D – Renovering
Fløjen blev renoveret og moderniseret med nye lokaleindretninger og dermed nye tekniske installationer. Ventilationsanlæg og køleaggregater blev placeret på ny stålkonstruktion tag. Endvidere blev der etableret et nyt stort ovenlys, der giver stort lysindfald og mulighed for udluftning gennem dette.

Flemming Hoff
Flemming Hoff
Direktør & Afdelingsleder i Vejle

Fakta

  • Bygherre: Fredericia Gymnasium
  • Adresse: Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
  • Arkitekt: ID-arkitekter
  • Rådgivningsydelse: Alle faser af projekteringen indenfor bærende konstruktioner, el, VVS og ventilation, samt varetaget byggeledelse/fagtilsyn. Projektering blev udført med HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S som totalrådgiver.
  • Anlægssum: 47 mio. kr.
  • Omfang: Multihal 688 m², naturfagslokaler 1.260 m²,
    fløj C 1.200 m², 180 m² nybyggeri og delvis ombygning af eksisterende bygning
  • Udførelsesperiode: 2011 – 2016