Henter indhold
Fundersvej i Vejle

Illustration: RUM A/S

Funders Rebslageri bliver til boliger

– 57 nye boliger på den tidligere Fundersvej i Vejle

Boligerne på Fundersvej er opført som to forskellige typer i to, tre og fire etager med en blanding af teglfacader og pladebeklædte facader. De to boligtyper hedder ‘Kulturbåndsbebyggelsen’ og ‘Parkbebyggelsen’. Højdeforskellen på de to typer byggeri understreger landskabsprofilen og binder de to boligtyper sammen i skala. Grønningen er det samlende element.

Parkbebyggelsen

Der er adgang til parkhusene via den eksisterende indkørsel separat fra kulturbåndet. Boligerne er alle udstyret med syd- eller vestvendt altan. På skråningen er der mulighed for parkering med åbne eller overdækkede p-pladser. Facaderne er lette og transparente, hvilket giver direkte kig til skov, park og omgivende landskab. Vandudtrængningen fra skrænten opsamles synligt i afvandingssø og spejlbassin.

Kulturbåndsbebyggelsen

Ved indkørslen er der opført en historisk station med foto, værktøjer m.m., der fortæller om Funder og området. Der er opført rødstenslænger ved kulturbåndet parallelt med åen. Derudover bliver gadelivet udfoldet mellem husene og parkeringsarealerne, som er fordelt i mindre decentrale områder. De private opholdsarealer er placeret mod åen og parkområdet. Mod syd er den let drejede rebslagerbane markeret ved hjælp af forhøjet belægning, beplantning, materialeskift, højbede, belysning eller lignende. Belægningen mellem husene er udnyttet til at markere væsentlige bygningsspor.

Uffe Vraa
Uffe Vraa
Afdelingsleder i Horsens

Fakta

  • Bygherre: Therkildsen ejendomme A/S
  • Adresse: Fundersvej 7100 Vejle
  • Entreprenør: Therkildsen Ejendomme A/S
  • Arkitekt: RUM A/S
  • Rådgivningstype: Totalrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner, vvs, ventilation, el, beregning af energiramme BE15, anlægsarbejder, regnvandshåndtering (LAR).
  • Anlægssum: 60 mio.kr.
  • Omfang: 6.723 m²
  • Udførelsesperiode: 2018 –2020