Henter indhold
Fynsgades Plejecenter

Foto: Vallentin Haugland

Fynsgades Plejecenter i Grindsted – renovering

Hundsbæk & Henriksen varetager renoveringen af Fynsgades Plejecenter i Grindsted. Forholdene for sygeplejen, køkkenpersonale og beboere udbedres, da der i øjeblikket er et ønske om at forbedre og optimere de nuværende forhold.

Ejendommen er indrettet med 35 boliger, tre aflastningsstuer og to daghjem. Der er fælles spise- og opholdsstuer, som benyttes af både beboere og personale. Plejecentret er opført over to omgange. Den oprindelige del er opført i 1970 og senere renoveret i 1996. I 1994 blev centret udvidet med yderligere 16 boliger mod øst. Derudover råder plejecentret over nyere gårdmiljøer som fungerer som sansehaver.

 

Følgende opgaver indgår i projektet:

 • Etablering af nye omklædningsfaciliteter
 • Nye anretterkøkkener i 4 dagligstuer
 • Udvidelse af 2 dagligstuer
 • Udvendig solafskærmning
 • Udskiftning af loft i stor spisestue
 • Renovering af produktionskøkken
 • Etablering af udestue
 • Etablering af overdækket areal
 • Renovering af 2 aflastningsboliger
 • Forbedrede forhold ved dobbeltcykel
 • Belægning på trappe til kælder

 

Plejeboliger tilegnet demensramte

Demensramte har brug for faste rutiner, enkle systemer, overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen. For at imødekomme dette, har vi i plejeboligerne fokus på hjemliggørelse og genkendelighed, også af egen lejlighed. Vi har øje for at tilpasse omgivelserne, således beboeren får støtte til at klare sig bedst muligt, med de ressourcer vedkommende har, og til at gøre hverdagen så tryg og sikker som muligt.

Opholdsstuer

Eksisterende opholdsrum renoveres, udvides og indrettes med tanke på hjemlighed, for at imødekomme beboerne. Hér med stor fokus på tydelige rumfunktioner, synlighed, overskuelighed og genkendelighed, for at imødekomme brugergruppen med demens.

Produktionskøkken

I produktionskøkkenet er der i dag ikke varme og ventilationsinstallationer. Rummene er kolde om vinteren, og varme om sommeren, hvilket ikke er acceptabelt for personalet. Der etableres varme og ventilationsinstallationer. Der foretages renovering af de nuværende faciliteter samt indkøb af nye køkkenmaskiner

Udearealer

I form af overdækket areal og orangeri etableres der, i forbindelse med udearealerne, bedre forbindelse og let adgang til trygge og stimulerende udearealer.

 

Links:

Jan Knudsen
Jan Knudsen
Afdelingsleder i Billund

Fakta

 • Bygherre: Billund Kommune
 • Adresse: Fynsgade 39, 7200 Grindsted
 • Entrepriseform: Fagentreprise
 • Arkitekt: Vallentin Haugland
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Totalrådgivning, projektering af el- og vvs installationer, bærende konstruktioner, byggeledelse, fagtilsyn, kvalitetssikring, opfølgning og aflevering.
 • Entreprisesum: 5.160.000 kr.
 • Omfang: 1.000  m²
 • Udførelsesperiode: 2019 – 2020