Henter indhold
Hasle Desktop photo hjemmeside

Hasle Skoles Svømmehal

Renovering af Hasle Skoles Svømmehal

Etablering af nye overløbsrender på langsiderne og plinte ved gavle. Endvidere ny bund i den lave del af bassinet. Nye klinkeoverflader omkring overløbsrenden, på plinte, delvis nye klinker på promenadedæk, delvis nye klinker i bassinet m.v.

Fakta

  • Bygherre: Aarhus Kommune
  • Adresse: Herredsvej 17, 8210 Aarhus
  • Samarbejdspartner: Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi
  • Rådgivningstype: Totalrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Rådgivningen i alle faser fra program til aflevering af anlægget, herunder entrepriseudbud. Projektering af alle ingeniørdiscipliner samt byggeledelse og fagtilsyn.        Overordnet koordinering med øvrige samarbejdspartnere og myndigheder i såvel projekterings- som udførelsesfasen.
  • Anlægssum: 3,25 mio. kr.
  • Udførelsesperiode: 2015 – 2016