Henter indhold
Vejle havneø

Arkitema Architects

Havneø i Vejle ovenbillede og Kirk hovedkontor

Anders Sune Berg

Eksklusive ejerboliger på Havneøen i Vejle

Siden 2010 har Hundsbæk & Henriksen A/S udført projektudvikling, bygherrerådgivning og overordnet projektledelse for Kirk Property i forbindelse med Kirk Kapital A/S’ køb, udvikling og gennemførelse af bygge- og anlægsprojektet på Havneøen, beliggende ved lystbådehavnen i Vejle Havn.

Havneø

Området har et areal på ca. 24.400 m² og har en særlig karakter med sin placering omgivet af vand. Havneøen vil i fremtiden komme til at fremstå med en åben forplads mod syd, der skaber et åbent rum fra Vejle Fjord mod Vejles byfront i vest.

I forlængelse af øen mod øst etableres en 330 meter Pier, som afgrænser Vejles lystbådehavn mod industrihavnen i syd. Den nordlige del af Havneøen er planlagt til udvikling for fremtidige investorer med interesse i at etablere op til 22.800 m² bolig- og/eller erhvervsbyggeri.

Kirk Kapital Headquarters

Mod syd afsluttes Havneøen af en særlig bygning tegnet at kunstneren Olafur Eliasson. Bygningen er placeret i havnebassinet i den tidligere lysbådehavn og udgør sammen med ”Forpladsen” Kirk Kapitals A/S’ fremtidige hovedsæde og ankomst hertil.

Hovedsædet er forbundet til land og forplads på Havneøen med en kort adgangsbro og er derudover kendetegnet ved sin konstruktion, som i princippet består af 4 overlappende cirkulære trommer med facader udført i tegl. I kælderplan er der via en tunnel forbindelse til et underjordisk teknik- og garageanlæg på Havneøen.

Fakta

  • Bygherre: Kirk Kapital A/S
  • Adresse: Havneøen, Vejle
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: NRE Denmark A/S
  • Arkitekt: Arkitema Architects
  • Rådgivningstype: Bygherrerådgivning og projekt-/byggeledelse
  • Rådgivningsydelse: Ansvarlig for anlægs- og byggeprojektets samlede overholdelse af økonomi- og tidsramme, udbud / kontraktforhandlinger / aftaleindgåelser med involverede rådgivere / entreprenører i alle faser, overordnet koordinering af opgaven mellem de involverede parter, bygherrerådgivning og den gennemgående part, der har varetaget bygherreinteresser
  • Omfang: Havneø 24.400 m², erhvervsgrund for udvikling af 22.800 m² bolig og erhvervsejendomme samt hovedkvarter 6.000 m² kontordomicil
  • Udførelsesperiode: 2010 – 2020