Henter indhold
Hejnsvig Plejecenter

Foto: Vallentin Haugland

Hejnsvig Plejecenter – renovering

Renovering af Hejnsvig Plejecenter, som består af flere bygningsafsnit, hvor det oprindelige er fra 1940. Dette bygningsafsnit er i flere etager. Det indvendige vedligeholdelsesniveau er i rigtig god stand i forhold til bygningens alder, dog er der ønsker om udskiftning af visse komplementerende bygningsdele.

 

Følgende opgaver indgår i projektet:

 • Omklædning M/K
 • Tøjdepot
 • Produktionskøkken
 • Pedelværksted
 • Spisestue
 • Hvilerum
 • Handicaptoilet og baderum
 • Opholdsstuer
 • Sygeplejeklinik
 • Elevator

 

Omklædning/tøjdepot

Omklædningsfaciliteterne for personalet er nedslidte og utidssvarende. Der etableres nye omklædningsrum for damer og herrer med tilhørende baderum, toiletter og tøjdepot i tagetagen i hovedbygningen.

 

Produktionskøkken

Det nuværende køkken i hovedbygningen er nedslidt, i køkkenet er der pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning. Der etableres et nyt køkken i hovedbygningen, i stueplan. I forbindelse med køkkenet etableres et mindre kølerum, frostrum, depot og kontorarbejdsplads for køkkenpersonalet.

 

Pedelværksted

Det etableres pedelværksted i kælderen.

 

Spise/opholdsstue

I den nuværende spisestue i hovedbygningen er der pladsmangel. Der foretages ombygninger, sådan at spisestuen får en hensigtsmæssig størrelse og udformning. I dagligstuerne, som ligger i forbindelse med spisestuen, er gulvet nedslidt, der lægges ny gulvbelægning i dagligstuerne, ligesom der skabes niveaufri adgang til tilhørende udendørs terrasse, med ny belægning på terrassen. Nuværende udendørs lift fjernes.

 

Hvilerum

Der etableres 2 hvilerum for eksterne beboere ved spisestuen.

 

Handicaptoilet og baderum

I forbindelse med 2 x hvilerum ved spisestuen etableres et handicaptoilet med badefaciliteter.

 

Sygeplejeklink

Sygeplejeklinik ønskes placeret i tagetage ud for elevator (Masterplanen favner også udskiftning af elevator). Hermed kan dagligstue/spisestue måske gøres større end allerede disponeret. Der vil forventeligt ligge en statisk udfordring ved denne øvelse.

 

Elevator

Nuværende elevator udskiftes

 

Kælder

Kælder vil fremadrettet primært indeholde vaskeri (berøres ikke), pedelværksted, personaletoilet og diverse depoter.

 

Læs mere:

Jan Knudsen
Jan Knudsen
Afdelingsleder i Billund

Fakta

 • Bygherre: Billund Kommune
 • Adresse: Kirkevej 8A, 7250 Grindsted
 • Entrepriseform: Fagentreprise
 • Arkitekt: Vallentin Haugland
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Totalrådgivning, projektering af el- og VVS-installationer, bærende konstruktioner, byggeledelse, udarbejdelse af brandplaner, fagtilsyn, kvalitetssikring, opfølgning og aflevering.
 • Anlægssum: 5.350.000 kr.
 • Omfang: 1.000  m²
 • Udførelsesperiode: 2019 -2020