Henter indhold
HOFOR Driftscenter Herlev S1
HOFOR Driftscenter Herlev S2
HOFOR Driftscenter Herlev S3

Hofors nye driftscenter i Herlev

– Servicecenter med mange funktioner

HOFOR  har fået opført et nyt driftscenter i Herlev, som indeholder 2.100 m² lager- og garagehal samt en administrations- og servicebygning på 1.000 m².

Administrations- og servicebygningen er etableret med forbindelse til hallen, mens førstesalen danner ramme om mødefaciliteter. I stueetagen ligger kantinen, motionsrum samt bad- og omklædningsrum.

Hal med flere funktioner

Udover at fungere som lager, er hallen også garage for de store køretøjer med tilhørende værksted, smøregrav, lift og vaskehal med ventilationsanlæg.

Center med central rolle

Spildevandscentret på Smedeholm er en krumtap i HOFORs spildevandssystem, som vedligeholder store dele af hovedstadsområdets kloaksystem, for det er bilerne og mandskabet på Smedeholm, der sørger for flow og god standard i hele systemet.

Centret indeholder derfor alle de store spule- og servicevogne og huser også vaskehal, lagerbygning og et udeareal.

Konstruktioner, der bærer tunge køretøjer

Stærke maskiner kræver et stærkt dæk, og der har derfor været fokus på at projektere konstruktioner, der kan udsættes for høj last fra tunge køretøjer i form af fx slamsugere.

Fakta

  • Bygherre: HOFOR A/S
  • Adresse: Smedeholm 4-6, 2730 Herlev
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: Raunstrup Byggeri A/S
  • Arkitekt: Arkitektfirmaet TKT A/S
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af konstruktioner og kloak. Myndighedsprojekt & hovedprojekt
  • Entreprisesum: 46 mio. kr.
  • Omfang: 3.100 m², 2.100 m² hal med lager og garager samt 1.000 m² administrations- og servicebygning
  • Udførelsesperiode: 2017 – 2018