Henter indhold
Hospice Sydfyn

Hospice Sydfyn, Svendborg

Nyt hospice i totalentreprise for Region Syddanmark. Det gennemgående tema var at etablere et hjemligt miljø, som er vigtigt for at skabe en god hverdag for patienter, pårørende og personale. Det nye hospice er opført i Svendborg.

Byggeriet er på 1.900 m2 og indeholder 12+2 patientstuer, centerområde med spisestue, foredrags-sal m.v. samt afdeling med administration og køkken.

Energiklasse 2015
Projektet har haft stor focus på bæredygtighed, herunder energiforbrug. Bygningen kræver både køl og høj ventilationsrate, ligesom bygningsudformningen som følge af ønsket arkitektur har et stort klima-skærmsareal.

For opfyldelse af stillet energikrav, blev bygningen, udover velisolerede facader, terrændæk og tag samt vinduer med gode energiegenskaber, energiforsynet af varmepumpeanlæg.

Varmepumpeanlægget består af 2 varmepumper forsynet af 3 km jordslanger udlagt i det omgivende terræn. Anlægget leverer både køl og varme til bygningen, hvorved der opnås god COP værdier.

De centrale ventilationsanlæg er udlagt med lav SEL-værdi og høj varmevirkningsgrad, ligesom ventilationssystemet er designet for VAV styring og således tilpasset det aktuelle brugsmønster.

Varmepumper forsynes af strøm fra solceller på husets grønne tage, der er endvidere etableret søer til forsinkelse af regnvand.

For minimering af el-forbrug til belysning er der i alle rumkategorier anvendt armaturer med høj virknings-grad og i rum med dagslysindfald styres lyset i forhold til dette.

Ud over dagslysstyring i de udvalgte rum styres lyset generelt af bevægelsesfølere, dette for at minimere brændtiden.

Fakta

  • Bygherre: Region Syddanmark
  • Adresse: Skovbovej 110, 5700 Svendborg
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
  • Arkitekt: PLH Arkitekter
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner, ventilation, el- og vvs-installationer samt fagtilsyn.
  • Entreprisesum: 5.160.000 kr.
  • Omfang: 1.900  m²
  • Udførelsesperiode: 2011 – 2012