Henter indhold
Hospice Vendsyssel

Hospice Vendsyssel, Frederikshavn

Nyt hospice med plads til pårørende og afslapning – Energiklasse 2015

Det nybyggede hospice opført i ét plan med et samlet bebygget areal på 1.900 m2 og 200 m2 kælder.

Byggeriet indeholder et sengeafsnit med ni senge-stuer, med mulighed for en senere udvidelse til 12 sengestuer, fællesopholdsområder, administration, personalefaciliteter og med tilhørende atriumgårde. Der er både wellness-område og legeområde, så det er muligt at tage hele familien med på besøg.

Bygningen forsynes både af køl, fjernvarme og høj ventilationsrate.

For reduktion af bygningens energiforbrug er klima-skærmen isoleret væsentlig bedre end gældende krav, herunder vinduer udført med gode u-værdier.

Ventilationsanlæg er udlagt med lav SEL-værdi og høj varmevirkningsgrad på varmegenvinding, ligesom ventilationssystem er udført for VAV-styring, hvorved ventilationsraten konstant tilpasses anvendelse og behov.

For minimering af elforbrug til belysning er der i alle rumkategorier anvendt armaturer med høj virkningsgrad og i rum med dagslysindfald styres lyset i forhold til dette.

Ud over dagslysstyring i de udvalgte rum styres lyset generelt af bevægelsesfølere, dette for at minimere brændetiden.

Bygningen opfylder LE2015, selvom bygningens energibehov udfordres af krav til installationer som køl og ventilation. I den forbindelse er der etableret et solcelleanlæg med en størrelse dikteret af energiberegningen for dækning af strømforbrug til kølemaskiner for komfortkøl.

Fakta

  • Bygherre: Region Nordjylland
  • Adresse: Suderbovej 55, 9900 Frederikshavn
  • Entrepriseform: Totalrådgivning – Underrådgiver
  • Arkitekt: Bjerg Arkitektur
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktionerel, vvs og ventilation samt fagtilsyn.
  • Anlægssum: 27 mio. kr.
  • Omfang: 1.900 m²
  • Udførelsesperiode: 2012 – 2013