Henter indhold
Islevbadet

Islevbadet

Projektet omfatter renovering af Islevbadets bassin og teknikkælder, herunder også vandbehandlingsanlæg.

 

Renovering af bassin

Islevbadet består af et 25 m bassin. Dele af armeringen i bassinvæggene var kraftig angrebet, og det var nødvendigt at foretage omfattende betonrenoveringer i nogle af de angrebne vægge. Bassinet var udført med en malet overflade, og også på denne kunne registreres begyndende nedbrydning. Der blev derfor valgt at foretage en gennemgribende renovering af bassinet.

Ud over betonrenovering af bassinvæggen mod teknikkælderen, blev der støbt en ny bundplade med nye indløbsdyser, og den eksisterende overløbsrende blev borthugget og en ny højere rende blev etableret. I det nye bassin blev der etableret en ny membran, der skulle sikre mod gennemsivende vand, der kunne angribe armeringen i betonen.

 

Nyt vandbehandlingsanlæg

Teknikkælderen blev udvidet med ca. 40 m² for at kunne indeholde det nye og forbedrede vandbehandlingsanlæg.

Der blev også etableret en ekstra sikkerhedsforanstaltning i form af et katodisk beskyttelsesanlæg, som beskytter mod korrosion. Anlægget blev indstøbt i væggene, men ikke tilsluttet. Hvis det på sigt viser sig, at der kommer gennemsivninger, kan man tilslutte det katodiske anlæg og dermed undgå at skulle fortage bekostelige renoveringer i fremtiden.

 

Læs mere om projektet

Fakta

  • Bygherre: Rødovre Kommune
  • Adresse: Nørrevangen 8, 2610 Rødovre
  • Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
  • Vandbehandling: Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgiver
  • Rådgivningsydelse: Projektering af alle ingeniørdiscipliner samt byggeledelse, sikkerhedsledelse og fagtilsyn.
  • Anlægssum: 10,3 mio. kr.
  • Udførelsesperiode: 2015 – 2017