Henter indhold
JYSK centrallager
JYSK centrallager
JYSK centrallager
JYSK centrallager
JYSK centrallager
JYSK centrallager
JYSK Distributionscenter i uldum

Foto: Skraafoto.dk

JYSK – Nordeuropas største distributionscenter i Uldum

– fuldautomatiske højlagre, servicebygninger og udearealer

Hundsbæk og Henriksen A/S har forestået bygherrerådgivning, brandstrategi m.m., herunder håndteret beskrivelser vedr. VVS, ventilation og el i forbindelse med etablering af JYSKs centrallager og distributionscenter i Uldum ved Horsens. Arbejdet er udført i perioden 2008-2018 og har modtaget Trimo Architectural Reward 2009 for innovativt byggeri.

 

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivningen i forbindelse med højlagrene bestod af udarbejdelse af byggeprogram, idéoplæg, udbudsmateriale, kontrahering, tilsyn og aflevering. Vi har desuden medvirket til udarbejdelse af brandstrategi og bistået i forbindelse med ekstraarbejder.

 

2008: Højlagre og administrationsafsnit med optimal udnyttelse af landskabet

Højlageret fra 2008 er på i alt 93.000 m² plus udenomsanlæg, som udgør 100.000 m². Her består selve højlageret af et 45 m højlager af 50.000 m², øvrige haller på op til 15 m, som tilsammen udgør 35.000 m² og diverse mellemlagre på op til 20 m, som i alt udgør et areal på 5.000 m². Hertil kommer administrationsafsnit på 3.000 m² og så de omkringværende udenomsanlæg på 100.000 m². Administrationsafsnittet er udført med optimal udnyttelse af de skønne landskabelige omgivelser med store lyse vinduespartier.

Administrationen er disponeret omkring et stort 3 etagers atrium, der fungerer som ankomstareal for hele administrationsbygningen. Rundt ovenlys skaber et behageligt dagslys i ankomstområdet og de omkringliggende fællesarealer, der ligger i åben forbindelse til atriummet.

I fællesarealerne er der skabt plads til afholdelse af uformelle møder i zoneopdelte rum. Underetagen rummer den store fælles kantine og husets reception. 1. og 2. sal indeholder kontorer og møderum, placeret med udsigt til det åbne landskab. Derudover er der på 2. sal indrettet et lille hotelafsnit til overnattende gæster og interne JYSK-medarbejdere.

 

2015: Højlager med plads til 220.000 paller 

Det seneste højlager, fra 2015, er på i alt 32.300 m² plus udenomsanlæg. Her er selve højlageret på 12.000 m², mens mellembygningen er på 1.000 m² og forhallen på 16.000 m². Det indeholder desuden et indskudt dæk på 3.300 m². Hertil kommer de tilhørende udearealer.

Det nye højlager supplerer de eksisterende tre forbundne højlagre og de to tilknyttede miniloadlagre. Udvidelsen gør det muligt for JYSK igen at samle alle virksomhedens produkter under samme tag og udvidelsen øger samtidig kapaciteten på plukkestationerne, så JYSK hurtigere kan efterkomme det øgede salg. Det nye lager har plads til hele 220.000 paller.

 

2018: Kantineudvidelse 2018

I forbindelse med medarbejdertilgang.på distributionscentret i Uldum fik JYSK behov for en kapacitetsudvidelse af centrets eksisterende kantinefaciliteter. Samlet udvides kantine- og køkkenområdet med ca. 50%. Hundsbæk & Henriksen A/S bidrager i denne sammenhæng med beskrivelser for konstruktioner, VVS og ventilation, køl, el og afløb i jord.

Udvidelsen sker ved at udvide bygningsmassen med 140 m². Det sker bl.a. ved at inddrage et areal fra nuværende udendørs terrasse, samt nedlæggelse af en nuværende port.

Det eksisterende køkken udvides og et tidl. frostrum omdannes til et kølerum for mere køleplads. Ligesom køkkenet får mere plads.

Kantinen er indrettet med selvbetjeningsafsnit, som også udvides for at give plads til flere borde med madanretninger til buffet.

Endelig skabes plads til flere spisepladser i det store kantinerum.

Installationer, brandforhold etc. er tilpasset de eksisterende forhold, herunder er bl.a. ventilation og køl integreret ind i eksisterende system.

 

Læs mere om opførelsen af JYSKs distributionscenter

Niels Lerbech Sørensen
Niels Lerbech Sørensen
Adm. direktør

Fakta

  • Bygherre: JYSK A/S
  • Adresse: Lars Larsens Vej 10, 7171 Ulddum
  • Arkitekt: AK83
  • Entreprenør: Midtjysk Totalbyg A/S, DS Flexhal A/S
  • Rådgivningstype: Bygherrerådgivning, Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Bygherrerådgivning, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering, tilsyn, aflevering, medvirket til udarbejdelse af brandstrategi, bistået ifm. ekstraarbejder. Beskrivelser for konstruktioner, VVS, ventilation, El og afløb i jord.
  • Omfang: 32.300 m² + udenomsarealer samt  140 m² udvidelse af kantinen
  • Udførelsesperiode: 2008 – 2018