Henter indhold
Kampsportscenter Horsens
Komprimeret - Kampsportscenter byggeplads
Aquaforum Horsens

Aquaforum før udvidelse

Kampsportscenter ved Forum Horsens

Helhedsplan med kampsportscenter og fremtidig udvidelse med nyt svømmeanlæg

Projektets hovedidé er at skabe en helhedsplan, som rummer både et kampsportscenter med plads til forskellige grene inden for kampsporten men samtidig også giver plads til en fremtidig udvidelse og sammenbygning med Forum Horsens i form af et nyt svømmeanlæg med plads til et 50 m bassin.

Koblingen mellem kampsportscenteret og det fremtidige svømmeanlæg giver nogle funktionelle synergier i form af fællesomklædningsfaciliteter, central hovedindgang og fordeling samt teknikrum. Det har derfor i de overordnede disponeringer af kampsportscenteret været utrolig vigtigt at ind-tænke udformning og placering af svømme-anlægget i et samlet greb og koncept. Både for at sikre at alle pladsforhold omkring det nye bassin overholdes, men også for at skabe en samlet visuel identitet for både kampsportscenter og svømme-anlæg.

Visuelt skal byggeriet underlægge sig Forum Horsens kendetegnende tagform og CASA Arenas store monolitiske volumen. Placeringen ved siden af en så markant bygning kræver et byggeri, der i skala og identitet kan aflæses som et selvstændigt element. Bygningen skal på den ene side markere sig visuelt stærkt og på den anden side indgå som en tilføjelse i anlæggets helhed. Konceptet for udformningen af kampsportscenter og svømmeanlæg er en tilbygning, som under-lægger sig Forums karakteristiske svungne og organiske tagform, og kobler sig ydmygt på den eksisterende bygning under det store tag og udhæng.

Kampsportscenteret rejser sig i 3 etager, hvorved hovedindgangen markeres og synliggøres.

Grunden fremstår i dag med en grøn karakter af græs og træer, hvilket man tydeligt fornemmer inde fra den eksisterende foyer og svømmehal. Denne karakter ønskes bevaret således, at det fremtidige anlæg bliver en integreret del af et grønt landskab.

Fra indgangen åbner huset sig indvendigt op med kig og adgang både til svømmehal og kampsportscenter. Mod højre placeres en kerne indeholdende toiletter samt omklædningsrum, bad og sauna. Til venstre for hovedindgangen åbner kampsports-centeret sig op, med et fællesrum i 3 etagers højde. Herfra fornemmer man liv og aktivitet i hele huset. Huset er på alle etager disponeret med centrale fællesområder, som kobler sig til hovedtrappe og elevatorkerne. Fra dette fælles- og opholdsområde er der kig til de enkelte kampsportssale gennem glaspartier og døre.

De enkelte sale er udformet efter klubbernes nøje retningslinjer til dimensioner og indretning. Huset er tænkt enkelt og råt, med kontrastvirkning imellem betonvægge, lofter, synlige installationer samt de varme trægulve i salene. Der arbejdes med rumdesign og akustik gennem farver og materialer.

Niels Lerbech Sørensen
Niels Lerbech Sørensen
Senior, Rådgivende ingeniør

Fakta

 • Bygherre: Den selvejende institution Parkhallen
 • Adresse: Langmarksvej, Horsens
 • Entrepriseform: Bygherrerådgivning
 • Entreprenør: Base Erhverv A/S
 • Arkitekt: SKALA Arkitekter A/S
 • Ingeniør: Rønslev Rådgivende Ingeniører
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning/Bygherrerådgivning
 • Rådgivningsydelse: Bygherrerådgiver som underrådgiver til RUM Arkitekter A/S. Brandrådgivning ifm. udbud.
 • Anlægssum:  38 mio. kr.
 • Omfang: 3.025 m², fordelt på tre etager + 860 m² kælder (med udvidelse). Etablering af nære udearealer
 • Udførelsesperiode: 2018-2020