Henter indhold

Jordvarmeanlæg på Naturcenter Kildegården

– Etablering af jordvarmeanlæg med tilhørende undervisningsmodul

Opgaven omfatter et energibesparende arbejde, hvor der bliver leveret og monteret jordvarmeanlæg med direkte fordampning, inklusive gatewayløsning og skærme til brug i undervisningen.

Teknik

Helt konkret bliver de eksisterende gasinstallationer afmonteret. Der bliver udskiftet radiatorer fra 1-strengsanlæg til 2-strengsanlæg samt etableret jordvarmeanlæg og solfanger på Naturcenter Kildegården.

Undervisningsmodul

På Naturcenter Kildegården  skal det installeres et tilhørende undervisningsmodul til overvågning af parametre i installationenen.

Undervisningsmodulet skal være udformet som en webside, hvor anlæggets parametre kan overvåges af elever. Websiden skal være tilgængelig alle steder, hvor der er tilgang til internet. Man skal have mulighed til at overvåge data i nutid eller nedlaste data fra valgte tidsrum.

Michael Vedel
Michael Vedel
Regionsdirektør & Salgschef i øst

Fakta

  • Bygherre: Herlev Kommune
  • Adresse: Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: Mortensen & Østberg vvs A/S
  • Rådgivningstype: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 0,466 mio. kr.
  • Omfang: 600 m²
  • Udførelsesperiode: Maj 2019 – August 2019