Henter indhold

Jordvarmeanlæg på Naturcenter Kildegården

– Etablering af jordvarmeanlæg med tilhørende undervisningsmodul

Opgaven omfatter et energibesparende arbejde, hvor jordvarmeanlæg er monteret med direkte fordampning, inklusive gatewayløsning og skærme til brug i undervisningen.

Teknik

Helt konkret er de eksisterende gasinstallationer afmonteret. Der er udskiftet radiatorer fra 1-strengsanlæg til 2-strengsanlæg samt etableret jordvarmeanlæg og solfanger på Naturcenter Kildegården.

Undervisningsmodul

På Naturcenter Kildegården er der installeret et tilhørende undervisningsmodul til overvågning af parametre i installationenen.

Undervisningsmodulet er udformet som en webside, hvor anlæggets parametre kan overvåges af elever. Websiden er tilgængelig alle steder, hvor der er tilgang til internet, så man har mulighed til at overvåge data i nutid eller nedlaste data fra valgte tidsrum.

Michael Vedel
Michael Vedel
Regionsdirektør & Salgschef i øst

Fakta

  • Bygherre: Herlev Kommune
  • Adresse: Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprenør: Mortensen & Østberg vvs A/S
  • Rådgivningstype: Hovedentreprise
  • Entreprisesum: 0,466 mio. kr.
  • Omfang: 600 m²
  • Udførelsesperiode: Maj 2019 – August 2019