Henter indhold

Københavns Lufthavns nye indgangsportal

– Flytning og udvidelse af hovedvagten og opgradering af trafikale forhold

Nye EU-regler om ændrede trafikale forhold medførte, at Hovedvagten i Københavns Lufthavn skulle flyttes og udvides. Samtidig skulle der etableres et samlet kontrol- og checksted for al udefrakommende trafik til lufthavnen. Det skulle ske ved at kombinere eksisterende vagt- og checkfunktioner, der lå i flere forskellige bygninger til en overordnet hovedvagt samt at ombygge Nordvagten til alene at håndtere gående trafik fra Landside til C-SRA-området. Der skulle derfor samtidig ske en rokade og forbedring af de trafikale forhold.

Kompleks koordinering og anlæg

Byggeriet og anlægsarbejdet foregik som to samtidige entrepriser, hvilket gjorde koordineringen af byggeledelsen komplekst.

Projektet rummede derudover en høj kompleksitet i forhold til funktionskrav på CTS- og teknikstyringsdelen generelt. Samtlige tekniske installationer skulle kobles op på CPH’s eksisterende CTS- og alarmanlæg, mens anlægget var i drift. Herudover skulle samtlige bygherreleverancer koordineres i forhold til entreprisegrænserne både i projekterings- og i udførelsesfasen.

Arbejdet omfattede:

 • Flytning/ombygning af eksisterende Nordvagt
 • Nyt multifunktions-checksted
 • Ny Nordvagt med ny beliggenhed og bygning
 • Etablering af mindre bygninger: Vagtskur, læskure og cykelskur
 • Anlægsopgaver i forbindelse med den trafikale rokade.

Fakta

 • Bygherre: Københavns Lufthavn A/S
 • Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
 • Entrepriseform: Hovedentreprise delt i anlægsentreprise og bygningsentreprise
 • Entreprenør: Brødrene Hedegaard + Skou Gruppen A/S
 • Arkitekt: tnt arkitekter A/S
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Projekteringsledelse, ingeniørrådgivning, byggeledelse og samtlige ingeniørdiscipliner
 • Entreprisesum: 53 mio. kr.
 • Omfang: 500 m²
 • Udførelsesperiode: December 2014 – December 2015