Henter indhold
Københavns-Museum_2_1920x600
Københavns-Museum_3_1920x600
Københavns Museum Stormgade S1

Københavns Museum i Stormgade

– Gammel bygning i nye klæder

Den bevaringsværdige ejendom i Stormgade 20, som tidligere husede Overformynderiet, er blevet sat i stand for at kunne danne rammen om Københavns Museum. Den fireetagers ejendom, som blev tegnet af H.J. Holm og opført i 1893-94, har været igennem en gennemgribende ombygning, som bl.a. har indebåret nedrivning af indervægge, gulve, lofter og installationer.

Københavns Museum er flyttet fra Vesterbrogade til Stormgade 18-20. Den nye placering i Indre By har betydet, at Københavns Museum får en central placering og herfra indgår som en aktiv medspiller i kulturaksen ‘Cultural District’ på og omkring Slotsholmen sammen med Nationalmuseet og områdets fremtrædende museer.

Nye rammer for levende formidling

På den nye adresse er de fysiske rammer blevet forbedret markant med nye cirkulations- og fordelingsrum, der tillader en levende og varieret dokumentation og formidling. Der er etableret kontoretager med kontorer af varierende størrelse, reception, mødelokaler, tekøkken og kantine.

Bygningen i Stormgade 18 fungerer som museum med udstilling og café. Museet benytter sig af både traditionelle metoder som udstilling, omvisning, undervisning og byvandringer samt nye formidlingsinitiativer af digital karakter.

Arkæologisk arbejdsplads og vindue til kulturarv

Parallelt med flytningen af Københavns Museum er der etableret en ny samlet enhed på tværs af Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.

For at imødekomme museets særlige krav til både bevaring af de originale bygninger og dele af inventar samt den teknik, et moderne museum har behov for, er der arbejdet med en lang række tekniske specifikationer på projektet.

Fakta

  • Bygherre: Københavns Kommune
  • Adresse: Stormgade 18-20
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Entreprenør: Skou Gruppen A/S
  • Arkitekter: Leth & Gori, Rørbæk & Møller
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner vvs- og elinstallationer, brand samt byggeledelse og fagtilsyn
  • Entreprisesum: 53 mio. kr.
  • Omfang: Stormgade 18, 3 etager af 885 m², i alt 2.655 m² + kælder på 885 m², Stormgade 20, Stue, 3., 4. og 5. sal, i alt 1.700 m²
  • Udførelsesperiode: 2015 – 2017