Henter indhold
Kulturøen i Middelfart

Kulturøen i Middelfart

– Middelfarts kulturelle fyrtårn

Middelfart Havnefront har fået etableret ny lystbådehavn, kulturhus samt arealer for liberale erhverv.

Kulturhuset: utraditionelt og klassisk på én gang

Kulturhusets trapezformer og kurvede flader er en fortolkning af sejl og vand. Huset indeholder bibliotek, biografsale, mødefaciliteter, turistkontor, restauranter og showroom. Bygningen er pælefunderet.

 

Fra spejlbassiner og parkering til oplevelsesøer – Forpladsen omdannet i 2019

KulturØens oprindelige forplads var anlagt med træbroer over spejlbassiner. Belægninger, plinte og podier dannede grundlag for adgangsarealer, udeophold og udeservering. Pladsen var dengang udført med varierende belægninger, byinventar og beplantning. I tilknytning til forpladsen var der endvidere etableret p-pladser i en kombination af asfalt og belægningssten suppleret med beplantning.

 

Øer på øen styrker bylivet

KulturØ-pladsen blev i 2019 omdannet med fokus på styrkelse af bylivet, som den ligger tæt i forbindelse med.  Pladsen er derfor nyindrettet med forskellige aktivitets- og opholdszoner/ øer, der skaber sammenhængskraft med og underbygger aktiviteterne inde i KulturØ-bygningen og tiltrækker besøgende fra resten af byen. Øerne er målrettet forskellige brugergrupper og muliggør leg, ophold, forestillinger, bevægelse, læring, salg af mad og drikke, spil, badning og meget mere, der sikrer gode oplevelser for alle og skaber værdi for byen.

 

Klimasikkert og fleksibelt

Selve pladsen er udført med cortenstål kant hele vejen rundt i kote 2,5 mhp. klimasikring ved vandstands-stigning. Midt på pladsen er der etableret springvandsanlæg, afgrænset med en cirkel og en trugformet chaussestens-rende med 6 nedløbsriste til afvanding af pladsen. I cirklen er 9 separate springvandsdyser koblet til individuelle pumper og brønde af rustfrit stål. Pladsen er tilrettelagt med høj fleksibilitet. Springvandsanlægget kan eks. programmeres og slukkes for udnyttelse af arealet.

 

Fakta

  • Bygherre: Middelfart Kommune
  • Adresse: Havnegade 6 – 8, 5500 Middelfart
  • Entreprenør: MT Højgaard
  • Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektudvikling samt forestået projektering af alle ingeniørdiscipliner samt varetaget byggeledelse og fagtilsyn.
  • Entreprisesum: 55 mio. kr.
  • Omfang: 12.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2005 – Juni 2016