Henter indhold
Kvindehuset, Hospitalsenheden Horsens

Barselsafsnit i Kvindehuset på Regionshospitalet Horsens

– Opførsel af barselsafsnit

Gennemførelsen af ombygningen af Kvindehuset er koordineret med henblik på at holde hospitalet i konstant drift under udførelsen.

Det nye og det gamle barselsafsnit

Det tidligere barselsafsnit lå adskilt fra Kvindehuset i den del af hospitalet, der oprindeligt var opført som patienthotel.

Det nye og forbedrede barselsafsnit skaber gode rammer for at varetage de opgaver, som barselsafsnittet har nu og vil have fremover. Derudover er kapaciteten i barselsafsnittet blevet forøget, og afsnittet kan i dag rumme op til 14 nyfødte. Det nye barselsafsnit rummer 15 barselsstuer, hvoraf de 5 stuer i spidsbelastningssituationer kan rumme 2 mødre/børn.

Det nye barselsområde er indrettet med fjernsynsstue, køkken, opholdsarealer og personalefaciliteter mm. De enkelte stuer er også blevet større og har nu et areal på ca. 7 m². Det betyder, at stuerne lever op til nutidige standarder i modsætning til de ældre stuer.

Fordeling af opgaven

Opgaven er gennemføret som en totalrådgivningsopgave inklusiv hovedprojekt og indgåelse af kontrakt med hovedentreprenøren. Herefter omhandlede totalrådgivningsydelsen projektopfølgning, fagtilsyn og udarbejdelse samt indsamling af drifts-, vedligeholdelse- og kvalitetssikringsmateriale fra fagentreprenøren.

Fakta

  • Bygherre: Region Midtjylland
  • Adresse: Sundvej 30, 8700 Horsens
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Arkitekt: RUM arkitekter
  • Rådgivningstype: Totalrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Programmering, projekteringsledelse, projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse, sikkerhedskoordinering (P) og (B), fagtilsyn, commissioning inkl. kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse, aflevering samt 1-års eftersyn.
  • Entreprisesum: Ombygning 10 mio. kr.
  • Omfang: 1.000 m²
  • Udførelsesperiode: Oktober 2017 – September 2018