Henter indhold
IMG_2895 beskåret

LGT LOGISTICS A/S

Udvidelse af lagerkapacitet

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af eksisterende lagerfaciliteter på Orionvej. Bygherrerådgivning bestod af behovsafklaring, idé-oplæg, udarbejdelse af udbudsmateriale i indbudt licitation i to entrepriser. Derudover; kontraktforhandling, byggeledelse og fagtilsyn.

To tilbygninger med et samlet nettoareal på cirka 9.800 m2, fordelt med ca. 7.840 m2 (4 skibe) mod syd med en stabelhøjde på 8,0 meter og ca. 1.960 m2 (1 skib) mod nord, med en stabelhøjde på 6,0 meter som eksisterende lagerhaller. Facader, gulve, tagkonstruktion, porte, portsluser og læssebroer udføres i samme materialer/kvalitet som eksisterende.

Da særligt udvidelsen mod syd medfører et større byggemodnings-/jordflytningsarbejde ønsker bygherren at udbyde arbejdet i 2 udbud: Udbud 1 vedrører byggemodnings- og jordarbejder, mens udbud 2 er totalentreprise inkl. byggemodnings- og jordarbejder, idet bygherren her forbeholder sig ret til at lade jordarbejdet udgå af entreprisen.

 

Niels Lerbech Sørensen
Niels Lerbech Sørensen
Adm. direktør

Fakta

  • Bygherre: LGT Logistics A/S
  • Adresse:  Orionvej 18, 8700 Horsens
  • Rådgivningstype: Bygherrerådgivning
  • Rådgivningsydelse: Behovsafklaring, idéoplæg, udarbejdelse af udbudsmateriale i indbudt licitation i to entrepriser. Kontraktforhandling, byggeledelse og fagtilsyn hvad.
  • Omfang: 9.800 m²
  • Udførelsesperiode: 2016 – 2018