Henter indhold
Livsrum Vejle Kraeftens Bekaempelse S1
Livsrum Vejle Kraeftens Bekaempelse S2
Livsrum Vejle Kraeftens Bekaempelse S3
Livsrum Vejle Kraeftens Bekaempelse S4

Livsrum er kræftpatienternes hus i Vejle

– Lysningen er et frirum, der har fokus på ressourcerne

Lysningen er et af de syv kræftrådgivningscentre, som Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania har opført i nærheden af danske kræftsygehuse.

Rehabilitering i rare omgivelser

De nye centre er opført efter et nyt koncept om åben rådgivning til kræftpatienter og pårørende. Integreret i kræftrådgivningen er der etableret et palliativt rehabiliteringscenter, som skal motivere patienterne til at leve livet fuldt ud på trods af sygdom.

Bygningen indeholder både administrationsfaciliteter til Kræftens Bekæmpelses områdekontor og Palliativt Team. I byggeriet er der derfor særligt fokuseret på at skabe et rart miljø med åbenhed ud til områdets smukke naturarealer, så rådgivningscentret tilbyder et frirum, hvor brugerne får mulighed for at komme ud af rollen som patient og sætte fokus på sig selv og ressourcerne.

For at understrege patienternes oplevelse af huset som tilgængeligt, er der endvidere niveaufri adgang til hele huset.

Brugerhus og kontorhus i ét

Selve bygningen består af fire mindre bygninger, der er sat sammen til én. Det er udført med afrundede hjørner og en karakteristisk facadebeklædning af smukke lærketræslameller, som har forskellige længder ved taget, der også indeholder en tagterrasse.

En mellembygning bruges til at adskille ‘brugerhuset’ fra ‘kontorhuset’. De to huse er forbundet omkring bygningens centrale trappeforløb, der sammen med elevatoren klarer husets vertikale logistik.

Fra niveau et til to går man ad den åbne trappe i fællesrummet, krydser det midterste rum på gangbroen og fortsætter ad den interne trappe i administrationsafsnittet. Herfra har man adgang til tagterrassen og skoven bagved huset.

Fakta

 • Bygherrer: Kræftens Bekæmpelse / Realdania / Vejle Sygehus
 • Adresse: Beriderbakken, Vejle
 • Entrepriseform: Totalrådgivning
 • Entreprenør: Raunstrup
 • Arkitekt: Arcgency
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Projektering af traditionelle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
 • Entreprisesum: 25 mio. kr.
 • Omfang: 1.200 m²
 • Udførelsesperiode: 2011 – 2013
 • Link:
  Livsrum – Kræftens Bekæmpelse