Henter indhold
Lundtofte skole Kant

KANT arkitekter A/S

Lundtofte-Vinter_1920

KANT arkitekter A/S

Luntofte skole Arkitekt

KANT arkitekter A/S

Renovering og nybyggeri på Lundtofte Skole og Kulturcenter

– Moderne skolefaciliteter og flerfunktionelt samlingspunkt

Vi har projekteret om- og tilbygningen samt moderniseringen af Lundtofte Skole. Skolen er præget af en kultur, hvor dannelse, fællesskab, trivsel og rummelighed er de bærende værdier. Den omfattende helhedsrenovering skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø for elever og lærere.

Renoveringen vil betyde, at skolens bygnings-fysiske stand forbedres samtidig med, at der skabes rum for en pædagogisk modernisering.

Skolen

De eksisterende klasselokaler er blevet udvidet i skolens brede gangareal – en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse. Hertil er hver klasse udvidet med grupperum i åben forbindelse med klassen, og der er etableret læringskarnapper i facaden.

Kulturcenter

Udover moderniseringer af skolen, opføres en tilbygning – et kulturcenter – som indeholder en multisal og et fællesrum med et caféområde og et mikrobibliotek.

Sammenspil mellem skole og kulturcenter

I dagtimerne skal læring og kultur mødes i nye, fleksible rammer i tilbygningen og i aftentimerne vil kulturcenteret være et flerfunktionelt samlingspunkt for borgere i hele kommunen med f.eks. foredrag, kreative arrangementer, koncerter og teater.

Skolen får en ny hovedindgang, og to undervisningsfløje ombygges og moderniseres. Udearealerne opgraderes med en udendørs scene, nye legemuligheder og bedre ankomst til skolen og kulturcentret.

Fokus

Overordnet er der arbejdet ud fra en vision om at skabe en samlet og samlende helhed i og mellem skole og kulturcenter.

Der er lagt vægt på, at hele projektet arkitektonisk og teknisk skal løfte kvaliteten, funktionaliteten og oplevelsen af det samlede projekt, og at der skabes et samlingspunkt, der fungerer godt, uanset om man er 6 eller 90 år.

Fakta

  • Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Adresse: Nøjsomhedsvej 1-11, 2800 Kongens Lyngby
  • Entrepriseform: Totalrådgivning
  • Arkitekt: KANT arkitekter A/S
  • Landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Dispositionsforslag, projektforslag, for-/myndighedsprojekt og hovedprojekt, udbud, projektering og tilsyn af el, konstruktioner, vvs og cts
  • Entreprisesum: 69 mio. kr.
  • Omfang: 6.000 m²: 700 m² nybyggeri og 5.400 m² renovering
  • Udførelsesperiode: 2018 – igangværende