Henter indhold
Margarethagården kompr

Margarethagården, Helsingør – Lavenergibyggeri

Læringsmiljø i lavenergi-klassen

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har projekteret om- og nybygningen af Margarethagården – en døgninstitution for belastede børn- og unge, hvor fokus er på et godt læringsmiljø med stærke relationer og gode fritidsaktiviteter. Institutionen indeholder bo-enheder, undervisningslokaler, aktivitetslokaler & administration.

Skovhuset & Strandhuset styrker relationerne

To sidebygninger er blevet nedbrudt og erstattet af to nye passivhuse, Strandhuset og Skovhuset, som rummer hver deres døgnafdeling og har plads til otte børn hver. De er placeret symmetrisk omkring hovedbygningen og er udført som selvstændige bygninger i et-plan, der indeholder 8 værelser af 12 m2 med tilhørende fællesarealer, samt personalefaciliteter; køkken, stue og bryggers med vaskefaciliteter.

Husene er indrettet, så de understøtter målsætningen om at styrke børnenes netværk og relation til familie og venner og opretholde et godt og trygt læringsmiljø omkring dem. Der er fokus på at rumme og inddrage forældre, søskende og øvrige relationer.

Ombygning af bevaringsværdig hovedbygning

Den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning blev ombygget (kælder, stue og 1. sal). Den indeholder nu kontorer, mødelokaler, fællesarealer og to familieenheder med plads til en voksen og et barn i hver.

Ombygningen er sket med respekt for stedets unikke karakter og med hensyn til bygningens historie, såvel som dens formål om at skabe trygge rammer og et godt og stabilt læringsmiljø.

Tekniske specifikationer

Vandinstallation i bygning

 • Etablering af ny komplet vandinstallation, som omfatter alle ledningsarbejder i bygninger og i jord inkl. tilslutning til alle armaturer, vaske, wc m.v.

Varmeinstallation i bygning:

 • Etablering af nyt komplet varmeanlæg i bygningerne, som omfatter alle ledningsarbejder herunder også levering af varmvandsbeholdere.

Ventilation:

 • Installation af komplet nyt ventilationsanlæg, inkl. aggregater, armaturer, gennemføringer, taghætter, riste, kanaler, isolering, røg-ventilation m.v. til hvert bygningsafsnit. Anlæggene kobles op på CTS-anlæg til styring af ventilationen.
 • Installation af røgventilatorer.
 • Etablering af taghætte.
 • Installation af trykstyret emfang og emhætter.

El:

 • Kraft- / tekniske installationer, føringsveje Svagstrømsinstallationer: AIA, ADK, ITV, Porttelefon, ABA og ABDL
 • Rør og dåser i letvægge, in-situ og tegl
 • Hovedledninger og stikledninger
 • Lysinstallationer og belysningsarmaturer
 • Installationer for VVS, Ventilation, CTS og solafskærmning
 • Levering og montering af tavler
 • Levering, montering og komplet idriftsættelse af personelevator
 • Installationer for EDB-Netværk
 • Antenneanlæg
 • Lukning af installationsgennemføringer for brand og lyd
 • CE-Mærkning
 • Byggestrøm

 Afløb og sanitet

 • Etablering af afløbsinstallation for spildevand i bygning fra afløbsmuffe i kælderterrændæk til udluftning over tag
 • Alle faldstammer udluftes over tag
 • Levering og montering af sanitet, armaturer og tilbehør
 • Levering og etablering af nye afløbsledninger i jord til faldstammer, gulvafløb og sanitetsgenstande fra alle bygninger.
 • Levering og etablering af fodbøjninger i terrændæk.
 • Levering og etablering af dræn omkring fundamenter.
 • Levering og etablering af LAR-anlæg.
 • Renovering af eksisterende afløbsledninger og brønde.

Arbejdet er inklusiv tilhørende jordarbejde som er nødvendig for etablering af afløbsledninger og tildækning og komprimering for efterfølgende terræn og vej/belægningsopbygning.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

 • Afløbsledninger for byggeplads
 • Spildevandsanlæg
 • Regnvandsanlæg
 • Trækrør.

Fakta

 • Bygherre: Helsingør Kommune
 • Adresse: Nordre Strandvej 450, 3100 Hornbæk
 • Arkitekt: Bjerg Arkitektur
 • Rådgivningsydelse: Underrådgiver. Projektering af bærende konstruktioner, el og vvs, fagtilsyn, opfølgning og aflevering
 • Anlægssum: 19,2 mio. kr.
 • Omfang: 960 m² nybyggeri og delvis ombygning af eksisterende bygning
 • Udførelsesperiode: 2011 – 2013