Henter indhold
Musikcentralen Grindsted

Hundsbæk & Henriksen vinder Musikcentralen – spillested og ungemiljø i Grindsted

Musikcentralen i Grindsted er et spillested og ungdomsaktivitetscenter, der ligger centralt i byens Campus-område.

I henhold til byens strategi om at skabe optimale rammer for at kulturlivet kan blomstre, har Billund Kommune iværksat en større ombygning og udvidelse af Musikcentralen. Et af målene med projektet er at opgradere musikfaciliteterne til nogle nye rammer, der inspirerer til aktivitet og ophold , sådan at de unge i byen får et sted at mødes og være sammen uafhængigt af uddannelse og fritidsinteresser.

I forbindelse med opgraderingen skal Musikcentralens faciliteter bl.a. indeholde værksteder og faciliteter til undervisning, foredrag, foreningsliv og øvrige kulturelle arrangementer. Musikcentralen bliver derfor kulturelt samlingssted med godt samspil med campus og lokalområdet.

 

Interessenternes ønsker indarbejdet:

I de indledende planer var det politikernes tanke, at Musikcentralen skulle indeholde et større koncertsted. I forbindelse med brugerinddragelsen blev det dog klart, at interessenterne i større grad ønskede sig et mere intimt koncertsted, fortæller Stephanie Storbank(V), der er formand for unge- og kulturudvalget i Billund Kommune.

 

Uhøjtideligt multihus med akustiske virkemidler

I forbindelse med ombygningen nedrives den yderste fløj med musiklokaler, mens den eksisterende sal bevares.  Hertil opføres et nyt og tidssvarende lydoptimeret musik- og ungeafsnit i to plan, som kobler de nye områder sammen og skaber en ny fælles indgang til Musikcentralen.  Den fælles indgang understreger og inviterer gæsterne ind i Musikcentralens tre hovedfunktioner: Koncertsalen, musik- og ungeafdelingen og den kreative værkstedszone.

 

Musikalsk hot spot i tidligere varmecentral

Den nuværende koncertsal er indrettet i en tidligere varmecentral med højt til loftet. Denne udvides og indrettes til mere fleksibel funktion med henblik på akustiske og elektriske koncerter, dans etc. for op til 350 personer.  Akustiske virkemidler integreres i projektet som karaktergivende elementer, der bidrager med materialitet, form og farver i indretningen. Generelt for hele Musikcentralen bærer indretningen præg af et uhøjtideligt og kreativt miljø med plads til alle. Sammen med de nyetablerede tilknyttede nærområder, vil koncertsalen efter ombygningen tilbyde attraktive, fleksible og lydmæssigt gode rammer. Derved understreges og fastholdes Musikcentralen som byens musikalske hotspot.

 

Læs mere om projektet:

Fakta

 • Bygherre: Billund Kommune
 • Adresse: Musikcentralen ved Magion, Tinghusgade 9B, 7200 Grindsted
 • Periode: 2020-2022
 • Anlægssum: 16 mio. kr.
 • Omfang: 600 m2 ny tilbygning i 2 plan og 800 m2 ombygning af eksisterende bygninger
 • Entrepriseform: Totalrådgivning
 • Bygherrerådgiver: RUM as
 • Totalrådgiver: Pluskontoret Arkitekter
 • Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen
 • Akustik: Gade & Mortensen
 • Ydelse: Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning, afleveringsforretning