Henter indhold
Nørremarksgården til hjemmeside

Nørremarksgården, Vejle – Om- og tilbygning af daginstitution

Om- og tilbygning af daginstitution

Hundsbæk & Henriksen har forestået totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af daginstitutionen Nørremarksgården, bestående af 2 vuggestuegrupper, 5 børnehavegrupper, 1 dagplejegruppe, produktions-køkken, personalefaciliteter, udhus og udearealer.

Om- og tilbygningen har gjort det muligt at oprette to vuggestuegrupper med plads til i alt 28 børn, samtidig er antallet af pladser steget til 100 fra tidligere 60. Dagplejere har desuden fået mulighed for at bruge et rum som legestue. Det vil betyde, at der hver dag er fire dagplejere med i alt 16 børn i bygningerne.

Rammerne for børnehaven er skabt ved tilbygning af   1.000 m2, som indeholder produktionskøkken og personalefaciliteter samt rum til forskellige formål.

Om- og tilbygningen berører samlet 1.500 m2, hvoraf 1.000 m2 er nybyggeri.

For at imødegå noget af det, at være en stor institution, er der f.eks. indrettet egen indgang til hver gruppe, for at fremme overskueligheden. Der er lagt stor vægt på at indrette små rum, til fordybelse og læring.

Børnehaven er opført i præfabrikerede elementer med en max højde på 7,5 meter i sorte og grønne farver med ensidig taghældning med indskudte kubistiske sidebygninger.

Produktionskøkkenet og hovedhuset på den nye børnehave er forbundet til de gamle stuer gennem lyse og transparente glasgange. Børnehaven er optimeret i forhold til optisk og akustisk indeklima. Ligeledes er ydervægge og tag konstrueret til at isolere fra trafikstøj fra den nærliggende motorvej E45.

Om- og tilbygningen er udført mens børnehaven var i drift, hvilket stillede store krav til samarbejde mellem alle involverede parter.

Links:

Torntoft & Mortensen

 

Flemming Hoff
Flemming Hoff
Direktør & Afdelingsleder i Vejle

Fakta

  • Bygherre: Vejle Kommune
  • Adresse: Nøremarksvej 96, 7120 Vejle Ø
  • Rådgivningstype: Projekteret i totalrådgivning, udbudt i hovedentreprise
  • Rådgivningsydelse: Totalrådgiver. Registrering, projektering af bærende konstruktioner, vvs– og el-installationer, udarbejdelse af brandstrategi og brandplaner, udarbejdelse ubudsmateriale, udbud, fagtilsyn opfølgning og aflevering
  • Anlægssum: 15,6 mio. kr.
  • Omfang: Tilbygning 1.000 m², ombygning 500 m²
  • Udførelsesperiode: 2018 – 2019
  • Arkustik: Ballinger Acustic
  • Hovedentreprenør: Torntoft & Mortensen