Henter indhold
Økolariet Vejle 31-10-2019

Økolariet, Vejle

Udstillings- og undervisningsbygning, experimentarium, auditorier, mødelokaler, energibutik for forsynings-selskabet TREFOR.

Bygningen indeholder udstillingsdel vedr. økologi, affalds- og spildevandshåndtering, samt forskellige former for forsøgs- og testopstillinger til belysning af dagligdagens energiforbrug.

Besøgende får et indtryk af disse ting, dels ved selve udstillingen, samt det tilknyttede “eksperimentarium”. I tilknytning hertil er der i 2002 udført udstillingsdelen “Down Under”, som
består af 400 m² kælderkonstruktion under grundvand med tilhørende udstillingsareal vedr. kloak og renovering af kloakinstallationer, udført i cirkulære rørkonstruktioner. Alt udført som vandtætte konstruktioner sikret mod opdrift. Specialkonstruktioner udført som en del af et samlet projekt “Grønt Center”.

Bygningen er pælefunderet.

Flemming Hoff
Flemming Hoff
Direktør & Afdelingsleder i Vejle

Fakta

  • Bygherre: Vejle Kommune
  • Adresse: Dæmningen 11, 7100 Vejle
  • Entrepriseform: Storentreprise og hovedentreprise
  • Arkitekt: Exners Tegnestue
  • Rådgivningstype: Delt rådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner VVS– og el-installationer samt  byggeledelse og fagtilsyn
  • Anlægssum: 65 mio. kr.
  • Omfang: 956 m²
  • Udførelsesperiode: 2002 – 2009 ( løbende)