Henter indhold
Ollerup-Arena_1920x600

Praksis Arkitekter ApS

Ollerup Arena

– Omdannelse af den store historiske og bevaringsværdige idrætshal til en moderne og funktionel multiarena til mange mennesker

Den store idrætshal på Gymnastikhøjskolen i Ollerup blev indviet i 1931 og var på det tidspunkt den største søjlefrie hal i Nordeuropa. Ombygningen til moderne arena sker med skyldig hensyntagen til hallens autenticitet og æstetiske udtryk.

I forbindelse med ombygningen udvides hallen med et nyt foyerområde ved sammenbygningen med skolen samt en sidebygning på hver side af hallen til depoter.

Mobile tribuner og flytbare gulve

Den nye arena udføres med mobile tribuner. Tribunerne kan køres ind til væggene således, at hele hallens gulvareal kan anvendes. Under halgulvet indrettes springkrave m.v. Anvendelse af springgravene sker i kraft af, at gulvene over disse områder er flytbare.

Visualiseringen viser den meget markante og elegante tagkonstruktion, som er unik og bliver genanvendt uden væsentlige ændringer.

Dokumentation af byggeriets brandsikkerhed er ved at påvise at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed jf bygningsreglementet 2015 (BR18). Metode for dokumentationen er sket ved anvendelse af eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2012, mens personsikkerheden mv. i hallen er eftervist efter principperne i information om brandteknisk dimensionering. Der er udført en række simuleringer af bygningen for at dokumentere personsikkerheden af bygningen.

Ersün Züfer
Ersün Züfer
Afdelingsleder for brandrådgivning

Fakta

  • Bygherre: Ollerup Gymnastikhøjskole
  • Adresse: Svendborgvej 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
  • Arkitekt: Praksis Arkitekter ApS
  • Rådgivningsydelse: Brandrådgivning, herunder brandstrategi og specielle forhold omkring løsning af det store personantal på 3.852, heraf op til 3.000 i selve hallen
  • Omfang: 4664 m²
  • Udførelsesperiode: 2016 – 2019