Henter indhold
Ølstykke svømmehal
Ølstykke svømmehal byggeri

Ølstykke Svømmehal

– Nyt børne- og varmtvandsbassin

Ølstykke Svømmehal består af et vinkelbassin med et 25 m bassin og et sammenbygget mindre bassin på cirka 12,5 m.

Før renoveringen af Ølstykke svømmehal var bassinet mest velegnet for større børn og voksne. Derfor havde man i en periode et mindre, midlertidig børne-/soppebassin stående på flisearealet i hallen. På baggrund af denne løsning, var der derfor et stort ønske om et nyt børne- og varmtvandsbassin.

Renoveringen

I det eksisterende bassinrum er der derfor gravet ud til et nyt bassin. I samme forbindelse blev det eksisterende vandbehandlingsanlæg udskiftet, og der blev etableret et nyt ventilationssystem og ny belysning i hallen.

Bassinet er blevet beklædt med marmorsten, og der er etableret områder i bassinet med vandmassagestråler i det dybe område og springvand i børneområdet. Promenadedækket har fået en ny membran, og der er lagt nye fliser i hele hallen.

I kælderen er der foretaget betonrenovering i de områder, hvor der kunne registres gennemsivning fra det overliggende område, og der er foretaget ombygninger i andre områder til brug for omklædning og bad til de ansatte.

Læs mere om vores svømmehalsydelser

Fakta

  • Bygherre: Egedal Kommune
  • Adresse: Stadionvej 14, 3650 Ølstykke
  • Entrepriseform: Én storentreprise og én fagentreprise
  • Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
  • Vandbehandling: Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af alle ingeniørdicipliner samt byggeledelse og fagtilsyn
  • Entreprisesum: 15 mio. kr.
  • Udførelsesperiode: Januar 2016 – Februar 2017