Henter indhold
Hans Knudsens Plads Hundsbaek og Henriksen S1

Illustration: KANT Arkitekter A/S

Hans Knudsens Plads Hundsbaek og Henriksen S2

Illustration: KANT Arkitekter A/S

Hans Knudsens Plads Hundsbaek og Henriksen S3

Illustration: KANT Arkitekter A/S

Ungdomsboliger på Hans Knudsens Plads på Østerbro

– Tidligere hospitalsbygning og daginstitution transformeres til ungdomsboliger og hotellejligheder

På Hans Knudsens Plads der ligger på ydre Østerbro, er der bygget 146 boliger fordelt på 37 hotellejligheder og 109 ungdomsboliger. Den tidligere hospitals- og daginstitutionsbygning er bevaret, men der er bygget fire nye etager ovenpå den eksisterende bygning. Det betyder, at det færdige byggeri i dag er på syv etager i alt og er en kombination af renovering, nybyggeri og om- og tilbygning.

Indretning

Hotelvirksomhedens lejligheder er placeret i de nederste etager og ungdomsboligerne i de øverste, hvor otte boliger bliver indrettet til selvhjulpne kørestolsbrugere.

Bygningen får 224 m² fællesarealer, der er fordelt på alle etager og i stueplan med adgang til det nedsænkede friareal på husets sydside.

Boligerne er indrettet med køkken og bad, samt et gulvareal på minimum 17 m². Depoter er placeret i kælderen, og de 13 boliger der er placeret i stueniveau, er indrettet med egen indgang udefra og indeholder egne depoter. I forbindelse med den eksisterende bygning er der etableret to nye, udvendige flugtvejstrapper.

Konstruktion

Den nye tilbygning ligger ovenpå den eksisterende bygning og har udgangspunkt i det eksisterende bærende system. Indretningen i den eksisterende del er tilpasset den eksisterende bygningskonstruktion og vinduesrytme, og er føret videre op i den nye del. På den måde er skakte, bærende konstruktioner og vinduesrytme blevet ens hele vejen op gennem den gamle og den nye bygning.

Derudover er den eksisterende trappe bevaret, og den eksisterende elevatorskakt har fået ny elevator.

Fakta

 • Bygherre: Gefion Group
 • Adresse: Hans Knudsens Plads 1A, 2100 Kbh. Ø
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
 • Arkitekt: KANT Arkitekter A/S
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Samtlige ingeniørdiscipliner, inkl. brandstrategi og evakueringsanalyse + forstærkningsprojekt på eksisterende konstruktioner og byggeprojektet
 • Entreprisesum: 65 mio. kr.
 • Omfang: Ombygning 3.500 m² – tilbygning 1.500 m²
 • Udførelsesperiode: Maj 2018 – September 2019
 • Links:
  Gefion Group – Ungdomsboliger på Hans Knudsens Plads
  BNS – Nyhed om Hans Knudsens Plads