Henter indhold
P-huset havneøen_BIG

Illustration: RAVN Arkitektur

Parkeringshus på Havneøen i Vejle

Opførelse af nyt parkeringshus med 300 parkeringspladser på Vejle havn. Parkeringshuset opføres i to etager med bærende konstruktioner i beton, som skalmures med mønstermurværk med specialbrændte tegl.

Foran parkeringshuset etableres et trappetårn som markerer hovedindgangen til huset samt en forplads med handicap P-pladser, gangzone, opholdsarealer og beplantning.

P-huset vil indeholde parkering for Havneøens beboere, parkering for Kirk Kapital A/S og gæster til Fjordenhus og restaurant Lyst samt et antal offentlige parkeringspladser.

 

Klimasikring

Selve huset består af 2 parkeringsdæk af hver 4.000 m2, som tilsammen har 296 P-pladser. Nederste niveau er etableret 1 m under terræn, mens det overliggende dæk er etableret 2 m over terræn.

Det bærende system er et traditionelt præfabrikeret betonelementsystem, der leveres med færdig overflade, indbygget afvanding m.m.  P-huset er pælefunderet med bundplade, der sikres mod opdrift og huset højvandssikres generelt til kote 2,1.

 

Arkitektonisk helhed

Der er generelt lagt stor vægt på, at parkeringshusets ydre fremtoning og arkitektoniske udformning, herunder materialevalg, indgår i et

harmonisk samspil med omkringliggende bygninger og byrum. Byggeriet skalmures derfor, bl.a. med overskudssten fra Fjordenhus.

Parkeringshusets facade mod syd markerer indkørslen til Havneøen og den nordlige facade markerer overgangen til boligområdet på naboarealet. Der er flere indgange til P-huset, bl.a. også fra promenaden langs kajen på husets østvendte side.

 

Tilgængelighed og samspil med udearealer

Ud mod vejen Svajebassinet integreres forpladsen, ramper, handicapparkering og trappetårnet i et dynamisk forløb, som leder op mod Havneøen og Fjordenhus.

Forpladsen er udført med belægninger, gangzone, store blomsterkummer med bænke på kanterne og området er forbundet til det eksisterende træpromenadedæk og til gangbroen til Havneøen og Fjordenhus.

Fire handicap P-pladser er placeret umiddelbart foran parkeringshuset for let adgang til promenaden. Arealet mod Svajebassinet (vejen syd for P-huset) har fortovstilslutning til fortovet ved Kahytten (vejen vest for P-huset).

 

Læs mere

 

Flemming Hoff
Flemming Hoff
Direktør & Afdelingsleder i Vejle

Fakta

  • Bygherre: P/S Havneøen
  • Adresse: Havneøen, 7100 Vejle
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Arkitekt: RAVN Arkitektur
  • Rådgivningstype: Totalrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Totalrådgiver. Projekteringsledelse, projektering af konstruktioner, IKT-ledelse, el, vvs, ventilation, brand, byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning og aflevering.
  • Entreprisesum: Fortroligt
  • Omfang: 8.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2019 – 2020