Henter indhold
Varbergparken Hundsbaek og Henriksen S1
Varbergparken Hundsbaek og Henriksen S3
Varbergparken Hundsbaek og Henriksen S2

Renovering af Varbergparken i Haderslev

– Fra ghetto til attraktive boliger

Fire boligblokke omdannelses til nye og handicapvenlige boliger i Haderslev. Omdannelsen er et led i Haderslev Andelsboligforenings tiltag for at fjerne Varbergparken fra landets ghettoliste, der er blevet gennemført med succes.

100 nye boliger, der lever op til kravene i BR10

Totalrenoveringen er foretaget med støtte fra Landsbyggefonden, og omfatter fire blokke i Varbergparken i Haderslev, som alle er boligblokke i tre-fem etager. Tre blokke er ‘skåret over’, så de fremstår som punkthuse i seks etager med to nyetablerede etager øverst. Eksisterende pladefundamenter er bevaret og forstærket hvor nødvendigt iht. last fra de nye etager.

På den ene blok er der etableret en ekstra etage med tagboliger. Der er opsat 56 altaner på to øvrige blokke og etableret 12 karnapper på den sidste blok. Tagene er udført med ny isolering med faldopbygning og tagpapløsning, og facaderne er nye, præfabrikerede vægkassetter. Byggeriet er projekteret iht. BR10. Resultatet er 100 nye lejligheder i varierende størrelser etableret med handicapvenlige badeværelser og køkkener.

Etablering af nye tekniske installationer

Alle tekniske installationer i bygningerne er fornyet: Eksisterende udsugningsanlæg til ventilationssystem er udskiftet med balanceret ventilation, hvor installationer er ført i skakte og under gulve. Kloakledninger er blevet renoveret, og der er etableret nye fjernvarmeinstallationer og brugsvandsinstallationer med central varmtvandsproduktion. Bebyggelserne er efterisoleret, og der er skabt forbedret tilgængelighed til alle bygningerne og etableret elevatorer.

Tæt samarbejde og genhusning af beboere

Projektet er udført i tæt samarbejde med beboere, rådgivere, driftspersonale og Haderslev Andelsbolig-forening. Beboerne har fået løbende information om byggeriets fremdrift, og i byggeperioden er beboerne midlertidigt genhuset.

Fakta

  • Bygherre: Haderslev Andelsboligforening
  • Arkitekt: C.F. Møller
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, udbud, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering, brugerinddragelse, drøftelser med myndigheder m.v. Projektering af anlæg bærende konstruktioner, ventilation, el- og vvs-anlæg.
  • Entreprisesum: 110 mio. kr.
  • Omfang: 11.088 m²
  • Udførelsesperiode: Februar 2013 – April 2016