Henter indhold
Rødkilde Gymnasium Facade
Rødkilde Gymnasium i Vejle

Rødkilde Gymnasium i Vejle

– Ombygning, renovering, nybygning

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har, som totalrådgiver, projekteret tilbygning af ny klassefløj i to etager, ny idrætshal og ombygning af eksisterende idrætshal.

Klassefløj
I stueplan indeholder tilbygningen:

 • Øgede kantinefaciliteter
 • Studievejlederkontorer
 • Et centralt projektareal, der udnyttede det eksisterende niveauspring til etableringen af en amfitrappe, så der er mulighed for samlinger m.v.
 • Et stort forberedelsesrum med 16 forberedelsespladser.

 

På 1. sal rummer tilbygningen:

 • Basislokaler
 • Møderum, grupperum og læsevejlederkontor
 • Et centralt projektareal som indskudt dæk, der giver mulighed for dobbelthøjde i visse områder af det centrale fællesrum.

Der er endvidere etableret et nyt gennemgående projektareal på 1. sal, – en slags ”vandrehal i luften” – ved at inddrage et basislokale og koble 1. salen på den eksisterende hovedfløj.

Naturfagslokaler
Eksisterende idrætshal er ombygget til bl.a. fysik- og kemilokaler. Ombygning af nuværende fysik og kemilokaler til normalklasselokaler samt ombygning af normalklasselokaler generelt.

Multihal og mellembygning
Der er opført ny pælefunderet multihal/idrætshal og mellembygning.

Super samarbejde med Bygherre

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har gentagne gange løst opgaver på Rødkilde Gymnasium. Hver gang har processen været præget af en konstruktiv dialog med bygherre, hvilket har resulteret i nogle virkelig gode løsninger.

I relation til dette projekt, har vi stået for procesplan med løbende gennemgang af de forskellige faser for bygherre. Vi har også afholdt workshops og hjulpet bygherre i mål, da deres
entreprenør pludselig gik konkurs.

Vi er således stolte af at bygherre har givet os topkarakteren 5 på alle parametre af BNKI-evalueringen på projektet.

Udearealer

Projektering af stiforløb, der forbinder Rødkilde Gymnasium med stisystem til Vejle Centrum og Vejle Fjord.

Flemming Hoff
Flemming Hoff
Direktør & Afdelingsleder i Vejle

Fakta

 • Bygherre: Rødkilde Gymnasium, Vejle
 • Adresse: Rødkildevej 42, 7100 Vejle
 • Arkitekt: RUM as
 • Rådgivningstype: Totalrådgiver
 • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af projektforslag i samarbejde med brugerne, for- og hovedprojekt, projektering af bærende konstruktioner, vvs, ventilation og el, udarbejdelse af brandstrategi og brandrådgivning, udbud, delvis byggeledelse, opfølgning og tilsyn i udførelsesfasen samt overdragelse til brugerne. Overordnet styring i forhold til indhold, kvalitet, tid og økonomi, 1 års gennemgang
 • Anlægssum: Klassefløj 30 mio. kr / Naturfagslokaler, multihal og mellembygning 50 mio. kr.
 • Omfang: Klassefløj 2.500 m² / Naturfagslokaler, multihal og mellembygning 6.000 m²
 • Udførelsesperiode: 2013 – 2014 klassefløj
  2005 – 2008 naturfagslokaler, multihal og mellembygning