Henter indhold
Rødkilde Gymnasium Facade
Rødkilde Gymnasium i Vejle

Rødkilde Gymnasium i Vejle

– Får tilbygning på 2.500 m2

I stueplan indeholder tilbygningen:

 • Øgede kantine-faciliteter
 • Studievejlederkontorer
 • Et centralt projektareal, der udnyttede det eksisterende niveauspring til etableringen af en amfitrappe, så der er mulighed for samlinger m.v.
 • Et stort forberedelsesrum med 16 forberedelsespladser.

På 1. sal rummer tilbygningen:

 • Basislokaler
 • Møderum, grupperum og læsevejlederkontor
 • Et centralt projektareal som indskudt dæk – der giver mulighed for dobbelthøjde i visse områder af det centrale fællesrum.

Der er endvidere etableret et nyt gennemgående projektareal på 1. sal, – en ‘vandrehal i luften’, ved at inddrage et basislokale og koble 1. salen på den eksisterende hovedfløj.

Udearealer

Projektering af stiforløb, der forbinder Rødkilde Gymnasium med stisystem til Vejle Centrum og Vejle Fjord.

Fakta

 • Bygherre: Rødkilde Gymnasium, Vejle
 • Adresse: Rødkildevej 42, 7100 Vejle
 • Rådgivningstype: Totalrådgiver
 • Rådgivningsydelse: Udarbejdelse af projektforslag i samarbejde med brugerne, for- og hovedprojekt, projektering af bærende konstruktioner, vvs, ventilation og el, udarbejdelse af brandstrategi og brandrådgivning, udbud, delvis byggeledelse, opfølgning og tilsyn i udførelsesfasen samt overdragelse til brugerne. Overordnet styring i forhold til indhold, kvalitet, tid og økonomi, 1 års gennemgang
 • Entreprisesum: 30 mio. kr.
 • Omfang: 2.500 m²
 • Udførelsesperiode:  August 2013 – August 2014