Henter indhold
Musikskole og Café til Viften
Viften_Café_1920

3D-overblik over fremtidige forhold på Rødovre Multicenter

Rødovre Multicenter får om- og tilbygning

– Ny Musikskole og Café til Viften

Vi har projekteret om- og tilbygning af kulturhuset Viften i Rødovre. Rødovre Kommune ønsker at opføre en ny musikskole og café i tilknytning til det eksisterende bygværk.

Den nye musikskole indeholder multisal, undervisningsrum, foyer, lærerrum og depoter mv. Den nye café indeholder caférum, køkken, personalefaciliteter og depoter mv.

Det samlede projekt består grundlæggende af to delprojekter:

 1. Musikskole
 2. Café

Musikskole

Musikskolen er organiseret omkring et fleksibelt foyerområde, hvorfra man har direkte adgang til alle funktioner. I foyeren kan der afholdes mindre koncerter, og der vil være opholdsarealer for ventende forældre og gæster. Toiletområdet er placeret umiddelbart i forbindelse med indgangen.

Multisalen har en størrelse, så den kan anvendes til mindre koncerter, øvelokale for større musikgrupper samt optræden. Herudover kan salen anvendes til mødesal og samlingsrum for en lang række aktiviteter i kommunen.

Undervisningsrum og rytmikrum er placeret ud mod passagen langs biblioteket og afsluttes med det store øvelokale. Undervisningsrummene er dimensioneret til mindre grupper, og i rytmikrummet kan større grupper samles. I det store undervisningslokale kan der arbejdes fleksibelt med flere elever og forskellige større instrumenter.

Lærerområde med to kontorer og to undervisnings-rum er placeret mod øst, hvor bygningen former sig efter vejens forløb.
Multisalen er placeret langs med Viftens depot-bygning. Den nuværende port flyttes, så der skabes gode fælles tilkørselsforhold, også når der ankommer trailere i forbindelse med store arrangementer.

Café

Caféen er udformet som en selvstændig enhed med plads til ca. 110 gæster. Den runde cafébygning er udformet med glasfacader. Taget i det cirkulære caférum bliver båret af seks rå betonsøjler, der er trukket tilbage fra facaden.

I den lave sidebygning mod nord er der placeret køkken, depoter og kontor samt personaleindgang og varetilkørsel. I kælderen er der placeret toiletter, teknikrum og personalefaciliteter. Den lave servicebygning fremstår med zinkbeklædte facader.

Fakta

 • Bygherre: Rødovre Kommune
 • Adresse: Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprenør: Combi Byg A/S
 • Arkitekt: RUM A/S
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Projektering af el, vvs, konstruktioner, ventilation og brand
 • Omfang: 1.405 m²
 • Udførelsesperiode: 2019 – 2021