Henter indhold
Sønderborg Bymidte ingeniør HUNDSBÆK OGHENRIKSEN A/S

Sønderborg Bymidte

Moderne terræn til historisk bymidte

I centrum af Sønderborg i den nordlige ende af Perlegade og ned til Rønhaveplads har der været nyt anlægsarbejde.

Arbejdet er udført overvejende i naturstensmaterialer med moderne terræninventar, som er nøje tilpasset det historiske bymiljø, de tilgrænsende bygninger og indgangene til forretningerne.

Anlægsarbejdet bestod i etablering af ny granitflisebelægning, brosten nyt inventar, beplantning og træer, ny belysning, rydning, gravearbejde for ny fjernvarme, afvandingsrender inkl. ledningsarbejde, bundopbygning, belægning af chaussesten, brosten og granitfliser.

 

Preben Kristensen
Preben Kristensen
Ingeniør

Fakta

  • Bygherre: Sønderborg Kommune
  • Adresse: Perlegade og ned til Rønhaveplads
  • Entreprenør: Arkil A/S – Anlæg
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Landskabsarkitekt: GBL
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bundopbygning og afvanding, derudover har vi forestået tilsyn og byggeledelse samt trafikomlægning, 1 års gennemgang.
  • Entreprisesum: 30 mio. kr. (5 etaper)
  • Omfang: 8.000 m²
  • Udførelsesperiode: 2011 – 2014