Henter indhold
Søften Præstemarkshallen Byggeplads

Foto: Randers Amtsavis

Søften Præstemarkshallen
Søften Præstemarkshallen Hundsbaek og Henriksen

Søften Kultur- og Idrætscenter, Præstemarkshallen

– Idrætshal blev til nyt multifunktionelt kultur- og idrætscenter

Præstemarkshallen har fået ny tilbygning i form af en idrætshal, så Søften Kultur- og Idrætscenter ligger i direkte forlængelse af Præstemarkskolen. Projektet indebar også på en renovering og modernisering af centrets eksisterende faciliteter.

Der erlagt særlig vægt på at skabe nye, multifunktionelle rammer for afvikling af idræts- og kulturaktiviteter, herunder forbedret rammer for afvikling af tilskueridræt.

Loungearealer med synergi

Det nye loungeareal, som også indeholder kantinen med tilhørende produktionskøkken, er opført i glas og placeret som en mellembygning, der samtidig er bindeled mellem centret og folkeskolen. Loungearealet er disponeret med tanke på at skabe synergi mellem sports- og kulturarrangementer og skoleaktiviteter, fx med opholdsmuligheder for elevernes projektarbejde. Kantinen servicerer både kultur- og idrætscenteret og Præstemarksskolen.

Projektet omfattede:

 • Etablering af ny 28 x 44 m idrætshal, der overholder DHF’s standardmål
 • Motionsrum
 • Omklædningsrum med toiletter og badfaciliteter
 • Depot- og cafefaciliteter i tilbygning til eksisterende idrætshal
 • Modernisering og renovering af den gamle hal, inkl. facaderenovering, der binder hallerne sammen arkitektonisk
 •  165 m² omklædningsfaciliteter, depoter mv.
 • 140 m² fitness- og spinninglokaler med panoramaudsigt til naturskønne omgivelser
 • Ombygning af eksisterende cafeteria til nyt produktionskøkken, i alt 176 m²

Fakta

 • Bygherre: Favrskov Kommune
 • Adresse: Kvottrupvej 9, 8382 Hinnerup
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Entreprenør: Hvorslev Byggefirma A/S
 • Arkitekt: RUM Arkitekter as
 • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
 • Rådgivningsydelse: Projektering af bærende konstruktioner, el, vvs og ventilation, brandstrategi samt fagtilsyn, registrering, brugerproces, programmering, projektering med dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, udarbejdelse af brandstrategirapport samt 1-årsgennemgang
 • Entreprisesum: 17,8 mio. kr.
 • Omfang: Nybyggeri: 1.188 m²
 • Udførelsesperiode: 2015 – 2016