Henter indhold
Sønderborg-Bymidte_Billedesamling_1920x500

Sønderborg Bymidte

– Moderne terræn til historisk bymidte

I centrum af Sønderborg i den nordlige ende af Perlegade og ned til Rønhaveplads har der været nyt anlægsarbejde.

Arbejdet er udført overvejende i naturstensmaterialer med moderne terræninventar, som er nøje tilpasset det historiske bymiljø, de tilgrænsende bygninger og indgangene til forretningerne.

Anlægsarbejdet bestod i etablering af ny granitflisebelægning, brosten nyt inventar, beplantning og træer, ny belysning, rydning, gravearbejde for ny fjernvarme, afvandingsrender inkl. ledningsarbejde, bundopbygning, belægning af chaussesten, brosten og granitfliser.

Fakta

  • Bygherre: Sønderborg Kommune
  • Adresse: Perlegade og ned til Rønhaveplads
  • Entreprenør: Arkil A/S – Anlæg
  • Rådgivningstype: Ingeniørrådgivning
  • Rådgivningsydelse: Projektering af bundopbygning og afvanding, derudover har vi forestået tilsyn og byggeledelse samt trafikomlægning, 1 års gennemgang.
  • Entreprisesum: 30 mio. kr.
  • Omfang: 8.000 m²
  • Udførelsesperiode: Juni 2011 – Juli 2014